Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2013/€FA™ - 113
ZPKT_OCP - Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Souhrná zkouška)
ZPKT/OCP-2018-00007
EFP - European Financial Planner
EFPA CZ/2018/EFP - 27
Společnost KFP, s.r.o.
Profil na LinkedIn https://www.linkedin.com/in/petr-syrovy/

Kontaktujte mě