Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20172123
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2018/EFA™ - 528
Mobilní telefon +420 776 712 236

Kontaktujte mě