Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2017/€FA™ - 416
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2018-05703
EFP - European Financial Planner
EFPA CZ/2019/EFP - 41
ZPKT_IZ - Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Investiční zprostředkovatel)
ZPKT/IZ-2019-01416
ZDPZ_KAT-7 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VII - Živ. poj. a neživ. obč. poj.
ZDPZ-VII-2021-01528
NV-EFA-KOMPLET - Následné vzdělávání EFA - komplet
NV-EFA-KOMPLET/2020- 759

Kontaktujte mě