Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2018/EFA™ - 484
ZPKT_IZ - Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Investiční zprostředkovatel)
ZPKT/IZ-2019-01724
ZDPZ_KAT-7 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VII - Živ. poj. a neživ. obč. poj. (ZDPZ-VII-2020-00516)
ZDPZ-VII-2020-00516
IČO 72980958
Mobilní telefon +420 773 740 490
Webová stránka http://www.vecorkova.cz
Datum narození 31. 12. 1968

Kontaktujte mě