Ve dnech 3. a 4 . října nebude náš helpdesk z technických důvodů dostupný. Své požadavky, kterým se budeme věnovat později, můžete i nadále posílat na email helpdesk@efpa.cz. Od středy 5. října bude helpdesk dostupný na všech kanálech (telefon, email, chat).

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU EFPA.CZ

Preambule

Prodávající, zájmové sdružení právnických osob Evropská asociace finančního plánování České republiky, se sídlem Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 72084529, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl L, vložka 58526, e-mail: info@efpa.cz, tel.: 246 056 100 (dále jen „prodávající“), v rámci své činnosti provozuje mimo jiné portál https://efpa.cz (dále jen „portál“), a to za účelem dílčí podnikatelské činnosti. Za účelem sjednávání jednotlivých smluv prostřednictvím portálu vydává prodávající tyto obchodní podmínky.