Workshop investiční nástroje, daně a poplatky

Cílem workshopu je ukázat regulatorní a daňový rámec nabízení různých investičních produktů a na základě toho porovnat jejich nákladovost a složitost řízení portfolia pro klienta a poradce. Chceme zejména poplatkově, procesně, behaviorálně a daňově porovnat aktivně řízené portfolio pasivních nástrojů a aktivně řízené portfolio aktivních nástrojů. Dále porovnáme modely odměňování poradců a dopad odměňování do daní (provize, přímo placené poradenství a jejich kombinace). Ukážeme si základní výhody a nevýhody jednotlivých přístupů.
novinka
doporučujeme
Webinář

Cíl kurzu

Znát rozdíly mezi různými přístupy v řízení investičního portfolia a znát mantinely jejich vhodnosti a použitelnosti pro klienta. Ať budu provizně nebo přímo placený poradce tak bych měl vědět, proč to tak mám nastaveno a ne proto, že mi to někdo někdy řekl.

Obsah kurzu

1. Nákladovost nástroje ETF x OPF
2. Nákladovost investiční služby poradce - trailer fee x přímá platba
3. Aktivní x pasivní investování - kladná alfa, částečný výběr titulů v portfoliu
4. Řízení portfolia, oprávnění poradce a regulatorní rámec
5. Behaviorální řízení klienta
6. Zdaňování operací s investičními nástroji

Mgr. Tomáš Lerch, EFP
Mgr. Tomáš Lerch, EFP

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Cena
1 210,00 Kč
s DPH 1 464 Kč
Žádný dostupný termín
4:00 hodin studia
4 kredity EFA
4 kredity EFP
Webinář
Následné vzdělávání
Ostatní
dodavatel: Tomáš Lerch