Úvod do promlčení 2024 - EUCS EXPERT

Díky tomuto kurzu si osvojíte znalosti o tom, co je promlčení, jak funguje a jaké má následky. Dozvíte se různé promlčecí lhůty a jejich fungování v praxi a také jak předcházet důsledkům promlčení.
E-learning

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit se s problematikou promlčení včetně promlčení práva na pojistné plnění.

Obsah kurzu

1. Co je promlčení a promlčecí lhůty
2. Jak funguje promlčení v praxi
3. Bezdůvodné obohacení
4. Promlčení nároku na pojistné plnění 

Absolvování kurzu 

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.
Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
1:30 hodin studia
E-learning
Ostatní