Promlčení v pojištění odpovědnosti 2024 - EUCS EXPERT

Kurz představuje problematiku promlčení v pojištění odpovědnosti, připomíná aktuální judikaturu i výkladová stanoviska.
E-learning

Cíl kurzu 

Díky tomuto kurzu si osvojíte znalosti o promlčení práva na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti. Naučíte se, jak se počítají promlčecí lhůty pro různé nároky a další praktické informace.

Obsah kurzu

1. Promlčecí lhůty v pojištění odpovědnosti
2. Přímý nárok poškozeného
3. Příklady počátku běhu promlčecích lhůt pro různé nároky

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.
Cena
99,00 Kč
s DPH 120 Kč
Objednat
1:00 hodin studia
E-learning
Ostatní