Promlčení v pojištění majetku a osob 2024 - EUCS EXPERT

Díky tomuto kurzu si osvojíte problematiku promlčení v pojištění majetku a v pojištění osob. Zjistíte, jaké jsou zde rozdíly, dozvíte se o počítání běhu lhůt, o promlčení u různých pojistných událostí.
E-learning

Cíl kurzu

Cílem kurzu je získat znalosti o promlčení v pojištění majetku a osob. Naučíte se, jak se počítají promlčecí lhůty pro různé nároky a další praktické informace týkající se promlčení nároku na pojistné plnění.

Obsah kurzu

1. Promlčení v majetkovém pojištění
2. Promlčení v pojištění osob
 

Absolvování kurzu 

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.
Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
1:15 hodin studia
E-learning
Ostatní