Duševní útrapy a jiná nemajetková újma 2024 - EUCS EXPERT

Díky tomuto kurzu se dozvíte informace o duševních útrapách, jak se stanoví výše náhrady za duševní útrapy, komu může nárok na náhradu za duševní útrapy vzniknout, informace k promlčení tohoto nároku. Kurz obsahuje mnoho příkladů, díky kterým si téma lépe osvojíte.
E-learning

Cíl kurzu 

Cílem kurzu je získat informace o nároku z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinného ručení, a to v případě tzv. duševních útrap.

Obsah kurzu 

1. Nemajetková újma
2. Duševní útrapy poškozeného
3. Duševní útrapy sekundárních obětí

Absolvování kurzu 

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu.
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů.
Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
1:30 hodin studia
E-learning
Ostatní