STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Vladimír Bezděk

Vladimír Bezděk

O autorovi

Vladimír působí jako Insurance Business Consultant ve společnosti EY.

Více o něm najedete na LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/vladimirbezdek/