STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Ing. Tereza Gebauer

Ing. Tereza  Gebauer

O autorovi

Tereza je ředitelka v daňovém oddělení společnosti Deloitte v České republice. V oblasti daňového a transakčního poradenství působí již více než dvanáct let. Specializuje se na daňové a účetní aspekty M&A transakcí a restrukturalizací, due diligence procesy, problematiku mezinárodního zdanění a daně z příjmu právnických osob se zaměřením na oblasti real estate a finančních institucí. Tereza je registrovaným daňovým poradcem, hovoří česky a anglicky.

Autorovy kurzy