Ing. Petr Šimčák, CFA

Ing. Petr Šimčák, CFA

O autorovi

Petr od dubna 2021 vykonává funkci ředitele investic (Chief Investment
Officer) pro Amundi Czech Republic. Petr Šimčák zodpovídal do března 2021
za privátní bankovnictví a také za institucionální klienty. Díky svým analýzám
investičních produktů a strategií a popularizaci odborných problémů se prosa-
dil do úzkého okruhu českých odborníků, jejichž názory často citují média. Je
také autorem podcastů Investiční myšlenky, ve kterých přibližuje svět investic
z té zábavnější stránky. Posluchači se v podcastech dozví nejen novinky z fi -
nančních trhů, ale i investiční pravdy a mýty.
Petr Šimčák vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor Finanční podnikání
(1996) a Psychologie (2015). Absolvoval řadu prestižních vzdělávacích kurzů,
včetně školení Euromoney training v Paříži, či kurzů České finanční akademie,
a to v oboru Portfolio managementu, Risk managementu, Alokace aktiv, Be -
haviorálních financí, Analýzy dluhopisů, akcií a derivátů. V roce 2006 získal
certifikát CFA (Charted Financial Analyst). V minulosti působil jako investiční
konzultant v předním časopisu pro investory Fond Shop.