STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Mgr. Jan Vašíček

Mgr. Jan Vašíček

O autorovi

Absolvent fakulty Multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, reklamní textař, mediální poradce a brand manager v jedné osobě. Podílí se na tvorbě audiovizuálních děl pro značky jako McDonalds, DHL, Home Credit, ZČU, Grafton nebo Continental. Dlouhodobě se věnuje edukaci v oblasti rozhlasové reklamy. Na toto téma přednášel například na pražském Copycampu.