STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Mgr. David Košut

Mgr. David Košut

O autorovi

David je senior manažerem ve společnosti Deloitte. Studoval práva na Masarykově univerzitě a podnikové hospodáření na VŠE. Specializuje se na daň z příjmů právnických osob, M&A a mezinárodní daně. Má zkušenosti s poradenstvím v oblasti fúzí a akvizic a poradenstvím v oblasti mezinárodních daní.

Autorovy kurzy