Helpdesk

Od října opět s aktualizovanými otázkami u úvěrových zkoušek

10.9.2017
titulní obrázek
  • 1.9.2017 vydala ČNB další aktualizaci souboru zkouškových otázek pro Zkoušku odborné způsobilosti dle zákona č. 257/2016 Sb.
  • Pokud budete u EFPA skládat zkoušku po 1. 10. 2017, týká se tato aktualizace i Vás!

Nová aktualizace se zaměřila výhradně na případové studie a jejich opravy či úpravy, které jsme v rámci podnětů spolu s dalšími akreditovanými osobami na ČNB poslali. V testové části tak nepřibyly žádné otázky, ani nebyly odebrány či upraveny.

Aktualizační soubor se změnami případových studií je

KE STAŽENÍ ZDE

Je také již nahrán v e-learningu na titulní straně kurzů.

Předchozí verze otázek zůstává v platnosti do 31. 9. 2017 a do té doby budou otázky verze z 1. 8. 2017 také ve zkouškových testech. Od 1. 10. 2017 budou nové případové studie nahrány do e-learningových cvičných testů a budou také losovány do zkouškových testů. Ti zájemci, kteří tedy budou absolvovat zkoušku do konce září, se tak s novými případovými studiemi v e-learningu ani u zkoušky nesetkají.

Kompletní databáze otázek je ke stažení přímo na webu ČNB: https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/zkousky_ZSU.html

V rámci aktualizace však ČNB také uvolnila akreditovaným osobám ruce v podobně nové možnosti řešení odvolání proti výsledku zkoušky z důvodu nesprávně nastavené správné odpovědi otázky v databázi ČNB:

Postup akreditované osoby v případě odvolání uchazeče proti nesprávně formulované otázce

(1) Pokud akreditovaná osoba v rámci přezkoumání při odvolání vyhodnotí některou otázku jako chybně položenou, anebo chybně stanovenou odpověď na ni, může akreditovaná osoba vyhovět odvolání tak, že odpověď zkoušeného uzná za správnou, i když v zadání bude uvedena odpověď jiná (to samé platí i v případě nesouladu odpovědi označené ČNB za správnou s platnou právní úpravou); akreditovaná osoba by měla bez zbytečného odkladu o chybovosti otázky informovat ČNB.

To v praxi znamená, že se při při posuzování odvolání není třeba odvolávat pouze na databázi otázek, ale je na posouzení odvolací komise EFPA ČR, zda je rozporovaná otázka zadána špatně či nepřesně. V takovém případě je možné odvolání uznat i s jinou správnou odpovědí, než je ta od ČNB. Přestože ČNB již velkou část sporných či špatných otázek z databáze odstranila či upravila, je stále možné, že téměř v tisícovce otázek ještě nepřesnosti budou. Jde tak o vstřícný krok pro plynulost realizace certifikace.

Jménem EFPA ČR Vám přejeme hodně zdaru u zkoušky!

Sdílejte

zpět na všechny aktuality