Základní kurz k zákonu o spotřebitelském úvěru spuštěn!

6.12.2016
titulní obrázek

První sítě ohlásily zájem o e-kurz, díky kterému získají poradci osvědčení a čestná prohlášení o odbornosti pro registraci na ČNB. Máte již vystaveno to své ČP nebo je potřebujete? Čtěte dále!

Nový zákon o spotřebitelském úvěru je od 1. 12. účinný.

Co je třeba v otázce odbornosti podle nového zákona splnit?

Odbornou zkoušku: Každá osoba podílející se na poskytování a distribuci spotřebitelského úvěru musí prokázat všeobecné znalosti (je tedy potřebné mít maturitu nebo vyšší vzdělání), a dále odborné znalosti a dovednosti, které prokáže složením odborné zkoušky. Odborné zkoušky pořádají výhradně instituce akreditované Českou národní bankou.

Na složení zkoušky je čas do 1.12.2018.

POVINNOST PROKÁZAT ODBORNOST VŠAK PLATÍ JIŽ NYNÍ!

Do 28. února 2017 běží lhůta na podání žádostí o povolení k činnosti nebankovních poskytovatelů a samostatných zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru. Součástí žádosti je i oznamování vázaných zástupců a jejich pracovníků. U všech těchto osob je i zde nutné prokázat nabytí odborných znalostí a dovedností.

Není však třeba složit odbornou zkoušku, stačí vyplnit čestné prohlášení o získání odborných znalostí a dovedností podle zákona. Čestné prohlášení je třeba vydat na nějakém reálném základě, ČNB bude v následných kontrolách zkoumat, zda takové čestné prohlášení nebyl v době vydání jen „papír“.

Požadavky se týkají všech pracovníků poskytovatelů i zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru, jejich vázaných zástupců i jejich pracovníků. Tedy celého řetězce distribuce bez výjimek.


"Jak vystavit čestné prohlášení pro celou síť rychle a na reálném základě?"

Takový dotaz nám kladli naši partneři a kolegové.


ŘEŠENÍ: e-kurz "Základní kurz k zákonu o spotřebitelském úvěru"

Kurz byl 7.12. oficiálně spuštěn a je dostupný pro sítě, společnosti a skupiny poradců. Výsledkem kurzu je osvědčení spojené s čestným prohlášením o ověření odborné způsobilosti podle § 176 zákona.

Další informace najdete na stránkách kurzu, případně nás kontaktujte a zjistěte více!

Sdílejte

zpět na všechny aktuality