Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.

Jaká byla V. mezinárodní konference EFPA ČR?

29.9.2016
titulní obrázek

V. Mezinárodní konference EFPA ČR - regulace, digitalizace, meditace

Třemi slovy z nadpisu článku by se dala velmi jednoduše shrnout mezinárodní konference, kterou 21. 9. 2016 již popáté pořádala EFPA ČR. První "kulatý" ročník této konference nelze označit jinak, než jako zdařilý. Na akci v pražském TOP HOTELU se registrovalo 320 účastníků především z oboru finančního poradenství, pro které bylo připraveno 6 tematických bloků s hlavním tématem "Finanční poradenství v regulační revoluci: Jak uspět?".

„Každým rokem rosteme a velmi si vážím zájmu našich členů i odborné veřejnosti, uvedla Marta Gellová, prezidentka EFPA ČR. Trh finančního poradenství je stále v pohybu a jsem ráda, že právě na naší konferenci se profesionálové ujišťují, že drží krok“.

obrazek

V průběhu konference se na podiu střídali velmi zajímaví řečníci, které zpravidla doplňovala panelová diskuse a dotazy z publika. Blok věnující se stavu české legislativy měl své řečníky z řad zástupců ČNB (Zuzana Silberová, Ladislav Kročák) či MF ČR (Jan Urbanec, Vít Ossendorf), kterým v panelové diskusi svoje dotazy kladli zástupci profesních asociací či přímo distribučních společností. Jednoznačným závěrem tohoto bloku bylo konstatování, že změny trhu jsou a budou poměrně výrazné. Na odbornost i další změny v distribuci je nejen dobré se připravit, ale lze jich využít ke změnám distribučních modelů a zkvalitnění produkce.

Druhý blok přinesl debatu o tzv. FINTECH - neboli technologických nástrojích, které se stále více prosazují i v oblasti finančního poradenství. Oba úvodní řečníci - Simon Colboc (VB) i Vladimír Jareš - potvrdili, že nástroje virtuálního světa a online podpory stále více ovlivňují poradenský byznys. Pro budoucí úspěch je klíčové nalézt způsob, jak technologie v distribuci vhodně a efektivně používat, aby poradcům i jejich klientům pomáhaly zvyšovat kvalitu finančního poradenství.

Blok nazvaný skoro poeticky "Cesta do hlubin klientovy duše" navazoval na předchozí témata. Jeho úvodní řečníci, poradci EFA Pavlína Vysloužilová a Zdeněk Habr, připomněli, že přes nástup FINTECH není možné finanční poradenství odlidštit a opustit cestu osobního kontaktu s klientem. Práce s klientem bude vždy prodchnuta emocemi, které vyplývají právě z úzkého a dlouhodobého vztahu s klientem. Tento přístup k finančnímu poradenství potvrzovali ze své praxe i zahraniční účastníci panelové diskuse Vincent Derudder a Michal Šimo.

obrazek

Zajímavý pohled na finanční poradenství přinesli účastníci bloku Behaviorální investování. Vystoupení Petra Šimčáka a Viktora Hostinského přineslo jasný vzkaz: Investice musí vždy být součástí dlouhodobého finančního plánu! Zajímavá pak byla shoda obou řečníků v tom, že i finanční poradce by se měl věnovat osobní duševní hygieně a umět zklidnit svoji mysl a ve své praxi se držet jasných dlouhodobých zásad, které budou čitelné pro klienty. Mimo tento „duchovní“ rozměr se prezentace zaměřily na řešení paradigmat investičního poradenství – v dlouhodobém horizontu nelze považovat automaticky dluhopisy za konzervativní a akcie za dynamické investiční nástroje, jak je starým zvykem. Může to být právě naopak! Oba řečníci shodně poukázali na nelogické stanovování investičních horizontů mezi 1 a 5 lety – pro horizonty 3 a 5 let totiž platí takřka shodná pravděpodobnost kolísání výnosu z daného nástroje.

Závěrečný blok konference se věnoval otázce vývoje distribučního modelu na trhu finančního poradenství. Petr Stuchlík ve své prezentaci představil podmínky distribučního modelu, který bude úspěšný za jakýchkoliv regulačních či legislativních omezení. „Nezáleží nyní až tak na tom, zda jde o strukturovanou společnost nebo pool - úspěšný model budoucnosti bude muset umět rychle reagovat na regulatorní výzvy, na chování zákazníků a bude mít dostatečné kapitálové zázemí, aby zvládl svoji činnost a hlavně změny financovat“, řekl zakladatel společnosti Fincentrum.

Smršť zajímavých myšlenek a vizí nesoucích se celou konferencí, doplnil ekonom a filosof Tomáš Sedláček. Jeho přednáška na téma "Velké stěhování národů - into the digital" určitě svým nástinem vize fungování člověka v budoucnosti mohla šokovat a vyvolávat úsměvy, ale podepřena jednoznačnými argumenty současného vývoje technologií a vztahu člověka k nim vyzněla neskutečně pravdivě.

Všechny prezentace řečníků jsou k dispozici na webu konference efpa.cz/konference, stejně jako fotografie a videa se zajímavými osobnostmi.

Konference ukázala a odkryla mnohá témata, kterým obor finančního poradenství a poradci samotní budou muset v blízké budoucnosti čelit. Zároveň konference ukázala, že napříč jednotlivými společnostmi na trhu finančního trhu působícími, je jednoznačná touha po profesionalitě a odbornosti, která ústí v kvalitní službu klientovi. Jak shrnul Michal Šrubař z EFPA ČR „tyto základní myšlenky, které EFPA ČR razí, jsou reprezentovány právě elitními poradci EFA, kteří jsou v ČR z celkem téměř 40 společností. Kvalifikace, odbornost a profesionalita je tak sdílena bez ohledu na příslušnost ke konkrétní společnosti, a to je jasný trend na finančně poradenském trhu.“

Sdílejte

zpět na všechny aktuality