EFPA je členem AKAT - Asociace pro kapitálový trh ČR

28.5.2015
titulní obrázek

EFPA se představila na Valné hromadě AKAT ČR, a následným hlasováním byla přijata mezi přidružené členy Asociace pro kapitálový trh ČR.

AKAT ČR sdružuje nejvýznamnější správce - investiční a asset management společnosti, které působí v ČR.

Představení EFPA se na valné hromadě zúčastnili dva členové rady - Petr Volek a Zdeněk Santler.

"Naše přidružené členství v AKAT přinese lepší porozumění potřebám členů. Podílíme se na připomínkování nových regulatorních předpisů, zejména v oblasti standardů odbornosti a jejich ověřování. Naše postoje tak můžeme konzultovat a vysvětlovat na velmi relevantním fóru", uvedl Petr Volek, garant realizace makléřských zkoušek a přípravy na MIFID II.

EFPA ČR je pro investišní společnosti a obchodníky s cennými papíry důležitým partnerem. Provádí makléřské zkoušky uznané Českou národní bankou jako jediný subjekt v Praze, disponuje špičkovým testovacícm portálem a týmy komisařů. Nové požadavky dle MIFID II. tak nebude problém naplnit.

Sdílejte

zpět na všechny aktuality