Tisková zpráva: Startuje 13. ročník Soutěže Finanční gramotnost

12.10.2023
titulní obrázek


Startuje 13. ročník Soutěže Finanční gramotnost

Tisíce žáků ze základních a středních škol si budou moci opět ověřit své znalosti ze světa financí.
Nejnovější, v pořadí již 13. ročník úspěšné Soutěže Finanční gramotnost, právě odstartoval.

Registrovat se do soutěže a splnit školní kolo mohou žáci prostřednictvím svých škol až do druhé
poloviny prosince. V rámci svých věkových skupin si žáci v soutěži porovnávají své znalosti o
hospodaření a fungování světa peněz. Nejlepší týmy z celé České republiky poměří své síly na jaře
v celostátním finále v prostorách České národní banky v Praze.

V soutěži čekají na žáky především otázky z praxe týkající se běžných životních situací. Ve školních kolech
žáci soutěží jako jednotlivci, od okresních kol pak jako 3členné týmy. Ty, které nejúspěšněji projdou školními
a okresními koly, pak čekají napínavá krajská klání. Krajská kola jsou zaměřena výhradně na praktickou část,
a to na zpracování případové studie, kterou nejlepší z nich budou obhajovat před odbornou komisí.

Marie Štefánková, ředitelka Soutěže Finanční gramotnost uvádí že „loňský ročník byl historicky
nejúspěšnějším ročníkem ve své historii. Své znalosti poměřilo téměř 42 tisíc žáků z 596 škol z celé České
republiky. Pedagogové tak mohli jasně vidět, jak si jejich žáci stojí v porovnání s ostatními“.


V kategorii nejmenších dětí si nejlépe vedli žáci z Masarykovy základní a mateřské školy Bohumín.
V kategorii žáků na druhém stupni se na stupně vítězů probojovali žáci z pražské soukromé základní školy
UNIVERZUM, s.r.o. Mezi středoškoláky vybojovala prvenství Střední průmyslová škola stavební Hradec
Králové.

Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR, uvádí, že „velmi oceňuje, že se každý rok zapojuje více a více
škol. V rámci případových studují a zapojením odborníků z praxe dáváme dětem i studentům příležitosti,
vyzkoušet si využití finanční gramotnosti v modelových životních situacích. Našim cílem je rozvinout jejich
kompetence, k čemuž přispívají i diskuse s odborníky, které jako doplněk soutěže školám poskytujeme“.


Rozvíjet finanční vzdělávání a posilovat kompetence nejmladší generace v této oblasti je pro budoucnost
nás všech velmi zásadní. Potvrzuje to také aktuální tematická zpráva České školní inspekce z listopadu roku
2022. Ve zprávě se například uvádí, že s řadou důležitých témat finanční gramotnosti, jako vliv reklamy na
nákupní chování lidí, způsoby plánování výdajů či práva spotřebitelů, se žáci ve školách prakticky vůbec
nesetkávají. Proto je třeba začít u dětí co nejdřív budovat správné finanční návyky a učit je uvažovat o
ekonomické stránce každodenního života. Soutěž Finanční gramotnost je jednou z aktivit, která posiluje
znalosti a klíčové kompetence pro finanční zdraví, a proto jsme ji letos znovu podpořili,“ uvádí předsedkyně
správní rady Nadace České spořitelny Dana Brandenburg.


Soutěž Finanční gramotnost připravuje organizace METODICA spolu s Evropskou asociací finančního
plánování (EFPA ČR) a s podporou MŠMT, MF ČR a ČNB. Hlavním partnerem je už podruhé Nadace České
spořitelny. Partnery soutěže pak společnost ZFP Akademie a divadelní spolek Ty-Já-Tr. Více informací
k soutěži, její harmonogram a možnost registrace je k dispozici prostřednictvím webových stránek
www.financnigramotnost.cz.

Kontakt pro média:
RNDr. Marie Štefánková
ředitelka soutěže Finanční gramotnost


stefankova@metodica.cz, tel.: +420 731 464 595


Sdílejte

zpět na všechny aktuality