TZ: Global Money Week je za námi!

18.4.2023
titulní obrázek

Rekordní počet účastníků Global Money Week v ČR

18. 4. 2023 – Téměř 60 tisíc osob se zúčastnilo letošního ročníku Global Money Week, který se tentokrát zaměřil na kompetence pro finanční zdraví. Jedná se doposud o největší úspěch této iniciativy v ČR. Ke stálému programu přibyla řada nových a po covidu obnovených aktivit. To vše zajistilo vysoký zájem žáků, studentů i dospělých o témata spojená s rozvojem schopností a dovedností v oblasti rodinných financí.

Již posedmé se Česká republika zapojila do celosvětové iniciativy na podporu finančního vzdělávání Global Money Week. Jejím národním koordinátorem je Ministerstvo financí, záštitu tradičně udělilo Ministerstvo školství a Česká národní banka. Organizátoři této akce, kterými jsou yourchance o.p.s. a   EFPA ČR vyzvali řadu škol, dětských domovů, organizací, firem i nezávislých odborníků, aby uspořádali přednášky a workshopy na témata týkající se zdravých finančních návyků a kompetencí.

Celorepublikově probíhaly soutěže a akce pro veřejnost, novinkou bylo zapojení ukrajinské komunity formou přednášek a hudebních vystoupení v Centru Černý most na Dni s finanční gramotností. Významné a velmi aktivní zastoupení měly v letošním ročníku banky, které kromě své finanční podpory poskytly desítky odborníků z praxe. Ti se s dětmi a mládeží podělili o své mnohaleté zkušenosti ze světa financí.

Tečkou za GMW v ČR byla tradičně závěrečná konference v České národní bance, kterou moderovaly Marta Gellová z EFPA ČR s Janou Merunkovou z yourchance. Ve druhé části programu moderátorskou dvojici doplnila odbornice na problematiku finančního vzdělávání a ochranu spotřebitele Helena Kolmanová. V úvodu programu vystoupili zástupci MF, MŠMT a ČNB, kteří se vyjádřili k potřebnosti finančního vzdělávání napříč generacemi a to ze svých úhlů pohledu. Následně byly představeny klíčové kroky, které v této oblasti konají. V  dalších příspěvcích představili zástupci Národního pedagogického institutu, bank a nezávislých iniciativ své projekty zaměřené na zvyšování finanční gramotnosti. V následných panelech prezentovali příklady ze své praxe zástupci škol, které se finančnímu vzdělávání úspěšně a dlouhodobě věnují, nebo organizátoři soutěží Rozpočti si to a Soutěže Finanční gramotnost.

 

O Global Money Week (více zde)

GMW probíhá ve 176 zemích světa v týdnu od 20. 3. do 26. 3. 2023. Národním koordinátorem je Ministerstvo financí, organizátory této prestižní iniciativy jsou pak yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Mezinárodní iniciativu na podporu finanční gramotnosti pro děti a mládež podporuje více než 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Organizátorem GMW je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Hlavní myšlenkou je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.

 

O yourchance o.p.s. sledujte na sociálních sítích: Facebook yourchance, Facebook FGD, LinkedIn, Twitter

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče. Realizuje projekty celorepublikové působnosti Finanční gramotnost do škol a Začni správně.


O EFPA Česká republika - sledujte na sociálních sítích: Facebook, LinkedIn, Twitter

Evropská asociace finančního plánování Česká republika (EFPA ČR) je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti pojištění, investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. EFPA ČR se aktivně účastní na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její revize. EFPA je spoluorganizátorem a odborným garantem Soutěže Finanční gramotnost. Více o aktivitách EFPA ČR na webu www.efpa.cz.

Sdílejte

zpět na všechny aktuality