TZ: Soutěž Finanční gramotnost

5.12.2022
titulní obrázek

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážení pedagogové, Vážení zřizovatelé škol,

dovoluji si Vás ještě jednou oslovit s nabídkou zapojit Vaše žáky a přihlásit Vaši školu do Soutěže Finanční gramotnost https://financnigramotnost.cz/ Registrace a školní kola budou probíhat DO 16.12.2022.

V loňském školním roce se do Soutěže Finanční gramotnost zapojilo téměř 20,5 tisíce školáků z 325 škol. Již nyní Vám mohu prozradit, že letošní ročník zcela jistě překoná všechny předchozí. Děkujeme Vám, pokud s námi již soutěžíte!

Máme pro Vás jedno velké překvapení. Po ukončení registrace (tj. po 16.12.2022) vylosujeme jednu školu, která obdrží pro své žáky speciální cenu soutěže, a to den strávený v prostorách České národní banky v Praze. Odbornou besedu povede osobně pan guvernér České národní banky pan doktor Aleš Michl. Pro žáky bude připraven bohatý program, ze kterého si věřím odnesou spousty osobních zážitků a především cenných informací.

Soutěž Finanční gramotnost dětem ukáže, jaké jsou jejich znalosti ze světa financí. Zároveň jim umožní porovnat své síly s vrstevníky z celé země. Vy, coby pedagogové uvidíte, jak si stojí Vaši žáci a studenti. Dozvíte se také, jaké výsledky nesou výukové programy zaměřené na finanční gramotnost.

Otázky v soutěži se oproti předchozím ročníkům snaží ještě více odrážet praktickou stránku učiva a reagují na aktuální témata jako je inflace, růst cen energií, kyberbezpečnost či zvyšování úrokových sazeb. V kvízových otázkách na ně čekají témata, které simulují situace, se kterými se žáci setkávají v běžném životě.

Nejúspěšnější týmy z celé republiky čekají nejen zajímavé ceny, ale také zážitek v podobě finálového klání, který se uskuteční 28.4.2023 v prostorách ČNB v Praze.

V mezičase školních a okresních kol si můžete zažádat o možnost zajištění odborné besedy na Vaší škole. Přednášky jsou vedeny jako besedy či rozpravy vedené odborníky, kteří dětem téma finanční gramotnosti pomohou přiblížit na praktických ukázkách.

Účast v soutěži je zcela ZDARMA. Soutěž Finanční gramotnost opět podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě §3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Soutěž tak může pomoci žákům při přijímacích řízení k dalšímu studiu.

Realizaci soutěže po odborné, finanční a organizační stránce zajištuje společnost METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s., Odborným garantem je Evropská asociace finančního plánování ČR (EFPA ČR). Hlavním partnerem letošního ročníku je Nadace České spořitelny. Partnery pak společnost ZFP akademie, a.s. a Divadelní spolek Ty-já-tr. Soutěž má přímou návaznost na celosvětový týden finanční gramotnosti Global Money Week.

Všechny nezbytné informace o soutěži jsou k dispozici na www.financnigramotnost.cz. Přihlášení Vaší školy do soutěže provedete na https://soutez.financnigramotnost.cz/login?registration

Stručný přehled o soutěži je připojen níže.

Těšíme se, že i Vaše škola se do letošního ročníku zapojí a přispěje tím ke zlepšení finanční gramotnosti v České republice.

S pozdravem

RNDr. Marie Štefánková
ředitelka Soutěže Finanční gramotnost
stefankova@metodika.cz


Průběh a harmonogram 12. ročníku Soutěže Finanční gramotnost:

Soutěž je rozdělena standardně do 3 kategorií:

 • I. kategorie - žáci 1. stupně ZŠ,
 • II. kategorie - žáci 2. stupně ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií,
 • III. kategorie - střední školy.

Přihlašování

Školní kola

 • Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci. V testu je vždy právě jedna odpověď správná.
 • Probíhají online v termínu od 12. 10. 2022 do 16. 12. 2022, včetně.
 • Žáci mohou využívat jakékoliv pomůcky během testu.
 • Po ukončení školních kol nominuje pověřený pedagog 3členný tým, který bude školu dále reprezentovat. Výsledky žáků vidí ve svém profilu.

Okresní kola

 • Do okresních kol automaticky postupují 3 nejúspěšnější žáci ve své kategorii z každé školy. V okresních kolech již nesoutěží žáci za sebe, ale za tříčlenná družstva nejlepších žáků ze školních kol.
 • Okresní kola probíhají online a zahrnují i otázky s více správnými odpověďmi.
 • Realizace v termínech od 1. do 3. 2. 2023.

Krajská kola

 • Do krajských kol postupuje nejlepší družstvo z každého okresu.
 • Krajské kolo je dvouetapové: znalostní test a verbální prezentace týmu na předem zadané téma finanční gramotnosti.
 • Realizace v měsících březen – duben 2023.
 • Nejlepší tým v každé kategorii postupuje do finále.

Celostátní finálové kolo

 • Finále soutěže se uskuteční prezenčně 28. dubna 2023 v budově České národní banky v Praze.
 • Zpracování závěrečného úkolu, jeho obhajoba před odbornou komisí.
 • Doprovodný program s průvodcem v prostorách ČNB.
 • Vyhlášení výsledků, předání diplomů a věcných cen.

Sdílejte

zpět na všechny aktuality