Vážení klienti, helpdesk bude od 9.10. do 10.10. 2023 v provozu pouze pro e-mailovou komunikaci v omezeném režimu. Děkujeme za pochopení.

Představení Manažerské akademie PRAHA & BRNO

1.11.2022
titulní obrázek
                                          <h2><strong><span style="color: #b1004d;">Termíny:</span></strong></h2>

Praha  - přihlásit se můžete zde

  1. den on-line - 10. 01. 2023 / 09.00 - 13.00
  2. den prezenčně - 13. 02. 2023 / 09.30 -17.00
  3. den on-line - 21. 02. 2023 / 09.00 - 13.00
  4. den prezenčně - 27. 03. 2023 / 09.30 -17.00
  5. den on-line - 04. 04. 2023 / 09.00 - 13.00
  6. den prezenčně - 09. 05. 2023 / 09.30 -17.00
  7. den on-line - 16. 05. 2023 / 09.00 - 13.00
  8. den prezenčně - 20. 06. 2023 / 09.30 -17.00
  9. den on-line - 05. 09. 2023 / 09.00 - 13.00
10. den prezenčně - 09. 10. 2023 / 09.30 -17.00
11. den on-line - 17. 10. 2023 / 09.00 - 13.00
12. den prezenčně - 06. 11. 2023 / 09.30 -17.00
13. den on-line - 14 .11. 2023 / 09.00 - 13.00
14. den prezenčně - 11. 12. 2023 / 09.30 -17.00

Brno - přihlásit se můžete zde

  1. den on-line - 17. 01. 2023 / 09.00 - 13.00
  2. den prezenčně - 20. 02. 2023 / 09.30 -17.00
  3. den on-line-  28. 02.2 023 / 09.00 - 13.00
  4. den prezenčně - 03. 04. 2023 / 09.30 -17.00
  5. den on-line - 11. 04. 2023 / 09.00 - 13.00
  6. den prezenčně - 15. 05. 2023 / 09.30 -17.00
  7. den on-line - 23. 05. 2023 / 09.00 - 13.00
  8. den prezenčně - 21. 06. 2023 / 09.30 -17.00
  9. den on-line - 12. 09. 2023 / 09.00 - 13.00
10. den prezenčně - 16. 10. 2023 / 09.30 -17.00
11. den on-line - 24. 10. 2023 / 09.00 - 13.00
12. den prezenčně - 13. 11. 2023 / 09.30 -17.00
13. den on-line - 24. 11. 2023 / 09.00 - 13.00
14. den prezenčně - 18. 12. 2023 / 09.30 -17.00

Hlavní přínosy pro praxi:

Manažerská akademie 4fin ve vás probudí potřebné vedoucí vlastnosti a představí efektivní nástroje, které v oblasti řízení vašeho týmu okamžitě využijete. 

Díky tomuto programu trvale vylepšíte své manažerské dovednosti a získáte dlouhodobě výkonnějšího, spokojenější a zodpovědnější tým

Dokážete v týmu vybudovat kvalitní vztahy mezi obchodníky navzájem i mezi nimi a vámi jako leaderem. Navíc zjednodušíte všechny řídící procesy, které zároveň dokážete zopakovat či předat dál.

Co se v kurzu naučíte: 

Vize a cíle

 • Jaký komplexní dopad má firemní vize, jak ji vytvořit a čeho se vyvarovat.
 • Jak společně s vaším týmem správně nastavit obchodní cíle.
 • Jak definovat klíčové obchodní aktivity vašeho týmu, které povedou k jejich naplňování včetně hlavních činností manažera.

Nábor nových spolupracovníků, adaptace

 • Jak připravit strategii náboru – co si promyslet a připravit, než přijmete nového člověka.
 • Jak využít sociální sítě k náborovým aktivitám.
 • Co dělat před výběrovým pohovorem a jak vést pohovor, při kterém před vámi kandidát nic neutají.
 • Kdy a jak prezentovat výhody spolupráce s vaší firmou v průběhu výběrového pohovoru.
 • Jak pracovat s obavami kandidáta. 
 • Systematický a efektivní adaptační proces – jak vytvořit univerzální adaptační plán.

Rozdělování úkolů a vedení porad

 • Delegování – proč, co, jak a komu delegovat a kdy nedelegovat.
 • Jak kontrolovat zadané úkoly.
 • Co dělat, když lidé nedělají co mají (vytýkací rozhovory 1. a 2. stupně).
 • Týmové dohody – jak je vytvořit společně s vaším týmem.
 • Jak vést poradu, aby se z ní stal efektivní nástroj řízení týmu.

Zpětná vazba a vedení individuálních rozhovorů 

 • Pravidla podávání zpětné vazby, hromadná zpětná vazba od týmu.
 • Rozvojová zpětná vazba koučovacím způsobem.
 • Veřejná pochvala, veřejná kritika.
 • Jak vést individuální rozhovory efektivním způsobem, který přináší změny a výsledky.

Strategická práce na dlouhodobých cílech, time management

 • Inventura manažera – z čeho se skládá můj pracovní čas (4 kvadranty manažera).
 • Nastavení pracovního týdne – jak efektivní pracovat s časem, prioritizace úkolů.
 • Jak nepodlehnout nedůležitému a naléhavému a uhájit svůj „strategický čas“ pro budování firmy.
 • Práce s kompetencemi – využití strukturovaného kompetenčního modelu pro nábor, hodnocení a  rozvoj. Jak vést hodnotící rozhovor s pracovníkem na základě kompetenčního modelu.

Motivace a rozvoj týmu

 • Diagnostika mého týmu, co mí lidé potřebují – jak správně rozvíjet pracovníky a neplýtvat přitom časem a penězi.
 • Situační styly vedení – jaké to jsou a kdy zvolit ten správný.
 • Motivace a podpora angažovanosti.
 • Portfolio způsobů rozvoje týmu i jednotlivců. 
 • Vedení workshopů – jak připravit a realizovat zajímavé workshopy pro váš tým.

Synergie a inovace

 • Jak vytvářet synergii napříč firemní strukturou.
 • Jaká jsou pravidla networkingu, prezentace témat manažera.
 • Talent management a inovace firemního prostředí.
 • Jak přispět k rozvoji vzdělávacího systému.

Jak kurz probíhá: 

 • Každému z uvedených témat jsou věnovány 2 dny rozvoje a to jeden den online a druhý den prezenčně
 • 5 hodinová online interaktivní část přehledně a podrobně představuje každé probírané téma.  Účastníci jsou vybaveni detailní prezentací či skripty, které pak dále slouží jako návod pro plnění praktických úkolů do následujícího prezenčního tréninkuCílem je vytvořit kontinuální růstové prostředí, ve kterém převádí účastníci své vědomosti do praxe a aplikují je do prostředí svého týmu.
 • Celodenní prezenční setkání k tématu probíhá s odstupem 3 - 4 týdnů od online edukace a  slouží především pro trénink dovedností nabitých z předcházejícího on-linu. Dochází zde ke sdílení, jak se cítili v roli manažera i v roli podřízeného, kterou si také zkoušejí. Účastníci zde prezentují své výsledky, to, co se povedlo, s jakými výzvami se setkali a jak se jim je podařilo překonat. Probíráme i to, co se jim nepovedlo a hlavně, jak to vítězně dokončit. V následujících trénincích se pak vracíme k neuzavřeným záležitostem, aby účastníci opravdu splnili všechny úkoly, které mají. Každý tréninkový den je ale rozšířen o trénink dalších dovedností. Vznikne-li přímo na tréninku nějaké zásadní téma, které je pro účastníky důležité, věnujeme čas i tomu.
 • Na každém setkání dochází také k tréninku facilitačních a koučovacích dovedností, které mohou hned zapracovat do praxe. Trénujeme efektivní  a jasnou komunikaci, včetně schopnosti výstižně prezentovat svoje myšlenky a výsledky. Dále sbíráme podněty a dotazy účastníků, které potom zpracováváme do dalších tréninkových dnů. 
 • Manažerská akademie 4fin tedy obsahuje celkem 14 interaktivních školících dnů

Způsob platby: 

 • Částka za kurz Vám bude stržena ve dvou splátkách z Vašeho provizního účtu  / 1. polovina částky před začátkem kurzu, 2. polovina částky  v polovině kurzu.
 • Účast na kurzu můžete bezplatně zrušit nejpozději 30 dnů před zahájením kurzu. Pokud se z kurzu odhlásíte později, kurzu se nezúčastníte nebo absolvujete

Těšíme se na vás!

 

Sdílejte

zpět na všechny aktuality