Nejčastější dotazy k povinnosti splnění následného vzdělávání

18.4.2023
titulní obrázek

Kdo musí splnit následné vzdělávání?

Následné vzdělávání musí splnit poradci ve všech segmentech odbornosti, ve kterých získali odbornou zkoušku.

Kdy musím následné vzdělávání splnit?

Povinnost splnění vzniká od následujícího kalendářního roku po roce provedení zkoušky. Pozor - získání následného vzdělávání nekončí následným rokem, ale je za potřebí si ho doplňovat každý následující kalendářní rok!

Př. Těm, co udělali zkoušku v roce 2023, vzniká tato povinnost v roce 2024 a následné vzdělávání tak musí absolvovat v rozmezí od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a poté každý další kalendářní rok.

V jakém rozsahu je následné vzdělávání uznatelné?

Pro zachování licence pro pojištění a zajištění je třeba podle zákona absolvovat 15 hodin následného povinného vzdělávání

U investic a úvěrů zákon nikde přesně nespecifikuje, v jakém rozsahu je nutné následné vzdělávání splnit. My jsme pro Vás připravili na BT Edu kurzy, které Vám uznatelnost zajistí. 

Kdo může následné vzdělávání poskytovat?

Následného vzdělávání pro distribuci pojištění a zajištění mohou poskytovat pouze a jen akreditované osoby. Broker Trust Vám nabízí spolupráci s několika ověřenými akreditovanými osobami, které najdete v sekci Povinné následné vzdělávání. U všech těchto partnerů jsme pro naše poradce vyjednali slevu

Pro zjednodušení pro Vás připravili akreditované společnosti vzdělávací balíčky v rozsahu 15 hodin v návaznosti na Vaši kategorii zkoušky, které obsahují kompletní materiály pro celý stanovený rozsah dle typu zkoušky.

Ačkoliv u úvěrů, DPS a investic není uveden rozsah školení, z legislativy vyplývá povinnost udržovat odborné znalosti i pro tyto oblasti. Kurzy pro segment úvěrů a investic jsme pro BT připravilo a najdete ho v BT Edu/Povinné vzdělávání. Dobrou zprávou je, že Vy je máte zdarma!  Kurzy jsou připraveny ve spolupráci s  akreditovanou osobou přímo čímž je zajištěna uznatelnost u ČNB. 

Co když si poradce zvýší kvalifikaci vyšší kategorií certifikátu? 

V případě, kdy poradce v následujícím kalendářním roce po složení odborné zkoušky úspěšně absolvuje odbornou zkoušku „vyšší úrovně“ zahrnující více skupin odbornosti včetně té, k níž se vztahovala původní odborná zkouška, nemusí v tomto roce absolvovat pro původní skupinu odbornosti následné vzdělávání.
Pokud by však v následujícím kalendářním roce došlo ke složení odborné zkoušky, která v sobě nezahrnuje původní skupinu odbornosti, výše uvedený postup by již nebyl možný.
Příklad: Poradce složil v roce 2022 zkoušku odbornosti VII. V následujícím roce, tj. 2023 si poradce zvýšil kvalifikaci a dodělal si kategorii IX. Ta v sobě zahrnuje otázky z loňského roku z kategorie VII, proto pro něj povinnost následné vzdělávání v roce 2023 nevztahuje, jelikož došlo ke složení nové zkoušky, která zahrnuje také znalosti pro původní skupiny odbornosti zkouškou vyšší úrovně. Povinnost absolvovat následné vzdělávání dle příslušných skupin odbornosti (dle zkoušky IX) bude tedy nutné až v následujícím roce, tj. v roce 2024. Pokud ale poradce v roce 2022 složil zkoušku kategorie I. a II. a v roce 2023 si dodělal zkoušku kategorie III., poradce musí dodat následné vzdělávání na kategorii I. a II. do konce roku 2023, jelikož zkouška vyšší kategorie v sobě nezahrnuje původní skupiny odbornosti

 

Po absolvování kurzu se Vám certifikát automaticky propíše do složených zkoušek v BT Edu. Nemusíte nám ho posílat. V případě, že jste kurz složili už dříve (ve staré BeTy), nemusíte certifikáty znovu nahrávat. V příštích týdnech Vám je do BT Edu sami doplníme. 

Co se stane, když poradce nestihnu splnit následné vzdělávání do konce roku?

Pokud poradce nesplní následné povinné vzdělávání za aktuální kalendářní rok, dojde k tomu, že k 1. 1. následujícího roku je Broker Trust povinen neprodloužit registraci Vázaného zástupce u ČNB. Poradce má následně 3letou lhůtu, v rámci které si musí toto následné vzdělávání doplnit. Pokud by v této lhůtě tak neučinil, musel by znovu vykonat odbornou zkoušku na pojištění u akreditované osoby. 

Sdílejte

zpět na všechny aktuality