Nejčastější dotazy k povinnému vzdělávání v oblasti Pojištění

3.11.2022
titulní obrázek
                                                                <p>Povinnost následného vzdělávání Vám vznikne vždy od následujícího kalendářního roku po roce provedení zkoušky a poté další každý kalendářní rok. Např. ti z Vás, kteří složili zkoušku v roce 2021 mají povinnost splnit následné vzdělávání v rozsahu 15 hodin již v kalendářním roce 2022 (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021).</p>

Těm, co udělali zkoušku v roce 2022, vzniká tato povinnost v roce 2023 a následné vzdělávání tak musí absolvovat v rozmezí od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplnění následného vzdělávání nekončí pouze následným rokem, ale je
za potřebí si těchto 15 hodin doplňovat každý následující kalendářní rok. 

Realizovat programy následného vzdělávání pro distribuci pojištění a zajištění mohou pouze a jen akreditované osoby. Broker Trust Vám nabízí spolupráci několika ověřenými akreditovanými osobami, které najdete v sekci Povinné následné vzdělávání. U všech těchto partnerů jsme pro naše poradce vyjednali slevu

Vzdělávání musí zahrnovat všechny skupiny odbornosti, ve kterých účastník získal odbornou zkoušku. Pro zjednodušení pro Vás připravili akreditované společnosti vzdělávací balíčky v návaznosti na Vaši kategorii zkoušky, které obsahují kompletní materiály, které zahrnují celý stanovený rozsah podle typu zkoušky. V případě, že byste si chtěli sestavit vlastní balíček samostatně, můžete kombinovat své následné vzdělávání ze všech odborností, ke kterým máte oprávnění. Např. pokud poradce dosáhl zkoušky IX., pak může kombinovat kurzy z odborností I., II., III., IV. a V. U kategorie IX. je při skládání samostatného programu nutné nezapomenout na program o velkých rizicích. Pokud máte nižší kategorii, ale v té dodavatel nemá 15 hodin NV, můžete použít kurzy i
z vyšší kategorie.

V případě, kdy poradce v následujícím kalendářním roce po složení odborné zkoušky úspěšně absolvuje odbornou zkoušku „vyšší úrovně“ zahrnující více skupin odbornosti včetně té, k níž se vztahovala původní odborná zkouška, nemusí v tomto roce absolvovat pro původní skupinu odbornosti následné vzdělávání.
Pokud by však v následujícím kalendářním roce došlo ke složení odborné zkoušky, která v sobě nezahrnuje původní skupinu odbornosti, výše uvedený postup by již nebyl možný.
Příklad: Poradce složil v roce 2020 zkoušku odbornosti VII. V následujícím roce, tj. 2021 si poradce zvýšil kvalifikaci a dodělal si kategorii IX. Ta v sobě zahrnuje otázky z loňského roku ze kategorie VII, proto pro něj povinnost následné vzdělávání v roce 2021nevztahuje, jelikož došlo ke složení nové zkoušky, která zahrnuje také znalosti pro původní skupiny odbornosti zkouškou vyšší úrovně. Povinnost absolvovat následné vzdělávání dle příslušných skupin odbornosti (dle zkoušky IX) bude tedy nutné až v následujícím roce, tj. v roce 2022. Pokud ale poradce v roce 2020 složil zkoušku kategorie I. a II. a v roce 2021 si dodělal zkoušku kategorie III., poradce musí dodat následné vzdělávání na v kategorii I. a II. do konce roku 2021, jelikož zkouška vyšší kategorie v sobě nezahrnuje původní
skupiny odbornosti.

Po skončení programu Vám bude vystaven certifikát, který je zapotřebí poslat k nám na evidenci na email: evidence.BT3@brokertrust.cz. Zaslání certifikátu je velmi důležité, jelikož bez zaslání certifikátu na naši centrálu se nedozvíme o splnění Vaší povinnosti a budeme Vás dále urgovat o dodání osvědčení, což by bylo to nejmenší, ale pokud byste nám ho neposlali do konce roku může pak dokonce dojít i k odhlášení z ČNB, jelikož
se nedozvíme, že jste povinnost již splnil. 

Pokud poradce nesplní následné povinné vzdělávání na pojištění v zákonem stanoveném rozsahu, tj. 15 hodin za rok, dojde k tomu, že k 1. 1. 2022 ukončíme jeho registraci vázaného zástupce na pojištění u ČNB. Poradce má následně 3letou lhůtu, v rámci které si musí toto následné vzdělávání doplnit. Pokud by v této lhůtě tak neučinil, musel by znovu vykonat odbornou zkoušku na pojištění u akreditované osoby. 

Sdílejte

zpět na všechny aktuality