Nová pravidla prezenčních a distančních zkoušek od 2. 8. 2022

1.8.2022
titulní obrázek

Vážení klienti, 
dnem 2.8.2022 vstupuje v platnost nový Zkušební řád, který mj. upravuje některá pravidla pro účast na zkouškách.
Jedná se zejména o tyto změny:

  • Nově je možné uznat v době do 7 dnů před zkouškou maximálně 1 omluvu ze závažných důvodů v průběhu 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. EFPA může v individuálních případech na základě posouzení situace uznat ve věci počtu uznaných omluv výjimku (např. hospitalizace, apod.), k čemuž si může vyžádat patřičnou dokumentaci.
  • Splatnost objednávek hrazených formou bankovního převodu se mění na 7 kalendářních dnů od vystavení objednávky.
  • Mění se také typy osobních dokladů, které jsou uznatelené pro identifikaci účastníka zkoušky.

Průběh zkoušky se řídí vždy Zkušebním řádem platným v den konání zkoušky. Platný zkušební řád naleznete na našem webu na stránkách jednotlivých zkoušek.

Děkujeme vám za pochopení

Váš Tým EFPA


Sdílejte

zpět na všechny aktuality