Nestihli jste následné vzdělávání ZDPZ do konce roku 2021?

6.1.2022
titulní obrázek

Do konce roku 2021 měli následné vzdělávání v rozsahu 15 hodin absolvovat všichni ti, kdo složili zkoušku dle ZDPZ v roce 2020 či již v roce 2019. I přes pečlivé přítomínání této povinnosti se mohlo stát, že některý z vašich kolegů následné vzdělávání do 31. 12. 2021 nestihl.

Co se dá nyní dělat?
Nové možnosti přinesl dlouho očekávaný Dohledový benchmark č. 3/2021, který ČNB vydala 10. 12. 2021. Přinášíme vám nejdůležitější výčet toho, jak je podle něj u EFPA ČR možné řešit nejobvyklejší situace, které dosud evidujeme. Ke stažení v plném znění je pak benchmark k vašemu prostudování dostupný například na našem webu zde.

1. situace: "Nestihl jsem odstudovat NV, ale v roce 2021 jsem si dělal další variantu zkoušky."
V tomto případě benchmark (str. 6) potvrzuje možnost za určitých okolností NV nedělat: 
"V případě, kdy odborně způsobilá osoba v následujícím kalendářním roce po složení odborné zkoušky úspěšně absolvuje další odbornou zkoušku „vyšší úrovně“ zahrnující více skupin odbornosti včetně té, k níž se vztahovala původní odborná zkouška, nemusí v tomto roce absolvovat pro původní skupinu odbornosti následné vzdělávání."

Tedy pokud jsem např. roce 2020 složil zkoušku odbornosti kat. II (a tedy měl k ní v roce 2021 absolvovat následné vzdělávání), ale současně jsem v roce 2021 složil také zkoušku vyšší kategorie, např. V, nemusím v roce 2021 žádné následné vzdělávání absolvovat. V roce 2022 pak budu povinen absolvovat následné vzdělávání odpovídající mé celkové odbornosti, tedy kat. V.
POZOR, toto však neplatí, pokud nová zkouška obsahuje odbornosti, které nebyly obsaženy v předchozí zkoušce (tedy pokud jsem v roce 2020 složil zkoušku kat. II a v roce 2021 zkoušku kat. I - v takovém případě již musím v roce 2021 absolvovat 15 hodin NV odpovídajícího odbornosti kat. II).

2. situace: "Koupil jsem si v roce 2021 u EFPA balíček 15 hodin, ale nezačal jej vůbec studovat."
Benchmark ČNB (str. 7) říká, že pokud pro nesložení NV v daném roce neexistují závažné doložitelné důvody, tak platí následující: "Jestliže odborně způsobilá osoba neabsolvovala v příslušném kalendářním roce, kdy se na ni tato povinnost vztahovala, následné vzdělávání, příp. jej absolvovala v nižším než požadovaném minimálním časovém rozsahu, a nejedná-li se o překážku podle § 59 odst. 2 ZDPZ, není splněna podmínka následného vzdělávání jakožto jedné ze složek odborné způsobilosti. Jakmile v dalším roce dojde k absolvování celého počtu 15 hodin následného vzdělávání, je znovu splněna podmínka prohlubování odborných znalostí a dovedností nezbytných pro distribuci pojištění a zajištění, jakožto jedna ze složek odborné způsobilosti. Do té doby však příslušná osoba nesmí vykonávat, resp. nesmí jí být umožněno vykonávat distribuční činnost, případně být znovu zapsána do registru, došlo-li již k výmazu z něj."

Řešení zde tak je jednoduché - daná osoba jednoduše odstuduje svých 15 hod. následného vzdělávání na portále efpa.cz, které si objednala v roce 2021, až v roce 2022. Po dostudování naplní zákonnou povinost a může se dále věnovat distribuci.

3. situace: "Koupil jsem si v roce 2021 u EFPA balíček 15 hodin, část kurzů odstudoval v roce 2021, ale vše odstudovat nestihl."
Zde je v návaznosti na citovanou část benchmarku možné následující řešení: daná osoba odstuduje kurzy z 15hod. balíčku, které dosud nedokončila. Ty budou započteny do NV pro rok 2022. Zbývající počet hodin do požadovaných 15 si musí dokoupit na portálu EFPA (https://efpa.cz/marketplace) z nabídky dalších kurzů NV na pojištění, které nebyly obsaženy v původním balíčku (a které již odstudovala v loňském roce). Současně musí osoba dohlídat, aby si doplnila kurzy tak, aby jejích 15 hodin obsahovalo vzdělávání pro všechny odbornosti dle její složené zkoušky.
Poté se může opět věnovat distribuci pojistných produktů.

Benchmark ČNB obsahuje další podrobné ustanovení a výjimky pro plnění a prokazování následného vzdělávání. Doporučujeme si jej důkladně prostudovat, například na našem webu zde!

Sdílejte

zpět na všechny aktuality