Etická komise EFPA na celoevropské úrovni - i s českým zástupcem

2.11.2021
titulní obrázek

Představenstvo EFPA jmenovalo pět odborníků, kteří byli vyzváni k vytvoření celoevropské etické komise EFPA. Mezi úkoly etické komise, která se poprvé sejde ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021, bude mimo jiné patřit průběžná revize a přezkum stávajících etických pravidel a také podpora národních členů EFPA při zřizování a vedení národních etických komisí EFPA.

Předsedou etické komise byl jednomyslně zvolen Charles Munn, který nedávno po deseti letech vynikajících služeb odstoupil z funkce ředitele EFPA ve Velké Británii.

„Je pro mě velkým potěšením, že mohu v nové funkci přispět k rozvoji EFPA. Jsem rád, že s sebou mohu přinést osvědčené postupy získané během dlouholeté praxe v etických komisích různých organizací," dělí se o své zkušenosti Charles Munn, „šíření profesní etiky spolu se znalostmi a dovednostmi je jádrem poslání EFPA a zřízení celoevropské etické komise posouvá definování standardů na novou úroveň."

Dalšími zvolenými členy etické komise jsou Lukáš Kaplan z České republiky, Włodzimierz Grudziński z Polska, Jordi Melé-Carné ze Španělska a Gabriel Hopmeier z Německa. Boj za etický přístup ke klientům ve finančním poradenství a zejména pojišťovnictví je mým dlouhodobým osobním i firemním posláním. Jsem moc rád, že můžu reprezentovat EFPA ČR v Evropě. Budu se snažit přinést co nejvíce poznatků z praxe a přispívat k rozvoji etických standardů na celoevropské úrovni," řekl Lukáš Kaplan ke svému zvolení. 

Lukáš Kaplan  Włodzimierz Grudziński  Jordi Melé-Carné  Gabriel Hopmeier

Všichni zvolení odborníci mají významné zkušenosti jak v oblasti financí, tak v etických otázkách a jsou velmi odhodláni utvářet rámec profesní etiky pro finanční poradenství a plánování v celé Evropě.

„EFPA je zastáncem rozmanitosti a formováním svých orgánů v nadnárodním měřítku, jde příkladem inkluzivního řízení," vysvětluje Natalia Cartesegna, jednatelka EFPA Europe.

EFPA je předním orgánem stanovujícím profesní standardy pro finanční poradenství a plánování v Evropě, který buduje důvěru veřejnosti. EFPA ovlivňuje chování držitelů svých certifikátů na trhu a vede tyto odborníky v oblasti znalostí, dovedností, celoživotního vzdělávání, chování a etiky. EFPA má kodex profesní etiky, který musí držitelé certifikátů dodržovat.

K dnešnímu dni EFPA vydala více než 69 000 certifikátů ve 12 zemích, přičemž poslední výrazný nárůst byl podpořen zavedením role Poradce EFPA ESG v loňském roce.

Lukáš Kaplan si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2012 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 500.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz již odpověděli přes deset tisíc dotazů. Lukáš a jeho tým jsou tvůrci či spolutvůrci kurzů následného vzdělávání na pojištění, které si můžete objednat na https://efpa.cz/marketplace 

Sdílejte

zpět na všechny aktuality