26. 7. 2021: Vážení účastníci prezenčních zkoušek. V souladu s vyjádřením MZdr ČR se opět upravují požadavky na účast na veřejných termínech zkoušek: již není možné využít samotestů či testování v zaměstnání/škole. Více v aktualitách. Tým EFPA ČR

AKTUALIZACE: Nová opatření při konání prezenčních zkoušek

26.7.2021
titulní obrázek

AKTUALIZACE 26.7.2021: MZ ČR upravilo podmínky pro konání prezenčních zkoušek - podívejte se, co budete muset nově dokládat.

Nová opatření na zkouškách

Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (vytištěný certifikát, certifikát elektronicky v mobilním telefonu).

V rámci prezence na zkoušce tak bude vyžadováno vyplnění čestného prohlášení o splnění těchto podmínek a účastník musí být schopen splnění podmínek na místě také doložit.

JIŽ není možné pro účast na zkoušce použít samostesty či testování od zaměstnavatelů či ze školy.

UPOZORNĚNÍ: TESTOVÁNÍ NA MÍSTĚ NENÍ Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ MOŽNÉ, A TO ANI SAMOTESTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ.

V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ PODMÍNEK NEMŮŽE BÝT ÚČASTNÍK KE ZKOUŠCE PŘIPUŠTĚN A ZKOUŠKA MU BUDE BEZ NÁHRADY ZRUŠENA!

Ukázka čestného prohlášení, které je povinen každý účastník na místě vyplnit (není možné donést vyplněné dopředu): zobrazte zde.

Sdílejte

zpět na všechny aktuality