STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

AKTUALIZACE: Opatření při konání prezenčních zkoušek od 22.11.2021

19.11.2021
titulní obrázek

Nová opatření na zkouškách

Účastník zkoušky je vždy povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.

V rámci prezence na zkoušce tak bude vyžadováno vyplnění čestného prohlášení o splnění těchto podmínek a účastník musí být schopen splnění podmínek na místě také doložit. Obecně řečeno účastník musí splňovat následující:

  1. Očkování ukončené před min. 14 dny.
  2. Potvrzené prodělání COVID-19 před méně než 180 dny.
  3. PCR test ne starší než 72 hodin - platné POUZE pro účastníky, pro které platí následující výjimky:
    - osoba se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci a má o této skutečnosti příslušné potvrzení
    - osoba je tzv. rozočkována - absolvovala již nějakou část očkování, nicméně buď ještě čeká na druhou dávku nebo absolvované očkování dosud nenabylo platnosti 

UPOZORNĚNÍ: Všechny výše uvedené podmínky je třeba doložit příslušnými doklady. V případě PCR testů na základě výjimek nestačí doložení výsledku PCR testu, je třeba doložit také doklad o splnění výjimky pro uznatelnost PCR testu!! (vytištěný certifikát, certifikát elektronicky v mobilním telefonu).

V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ PODMÍNEK NEMŮŽE BÝT ÚČASTNÍK KE ZKOUŠCE PŘIPUŠTĚN A ZKOUŠKA MU BUDE BEZ NÁHRADY ZRUŠENA!


Sdílejte

zpět na všechny aktuality