Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.

AKTUALIZACE: Opatření při konání prezenčních zkoušek

15.9.2021
titulní obrázek

Nová opatření na zkouškách

Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (vytištěný certifikát, certifikát elektronicky v mobilním telefonu).

V rámci prezence na zkoušce tak bude vyžadováno vyplnění čestného prohlášení o splnění těchto podmínek a účastník musí být schopen splnění podmínek na místě také doložit. Obecně řečeno účastník musí splňovat následující:

  1. PCR test ne starší než 7 dní
  2. Antigenní test ne starší než 3 dny
  3. Očkování ukončené před min. 14 dny
  4. Potvrzené prodělání COVID-19 před méně než 180 dny.
  5. Antigenní test on-line za dozoru zdravotnického pracovníka ne starší 24 hodin. 
  6. Antigenní test ze školy nebo školského zařízení ne starší 72 hodin.

UPOZORNĚNÍ: TESTOVÁNÍ NA MÍSTĚ NENÍ Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ MOŽNÉ, A TO ANI SAMOTESTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ.

V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ PODMÍNEK NEMŮŽE BÝT ÚČASTNÍK KE ZKOUŠCE PŘIPUŠTĚN A ZKOUŠKA MU BUDE BEZ NÁHRADY ZRUŠENA!

Ukázka čestného prohlášení, které je povinen každý účastník na místě vyplnit (není možné donést vyplněné dopředu): zobrazte zde.

Sdílejte

zpět na všechny aktuality