Prezenční zkoušky: zvýšení kapacity a nová opatření

18.5.2021
titulní obrázek

Stále sice platí omezení „vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě“ v podobně maximálního celkového počtu osob v místnosti včetně komisařů a dalších osob, avšak počínaje termíny ve čtvrtek 27. 5. 2021 navyšujeme jejich kapacitu na 15 osob.

K podmínkám účasti patří stále zakrytí dýchacích cest po celou dobu zkoušky. K tomuto omezení ministerstvo zdravotnictví přidalo důležitou novinku:

a. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

b. nebo osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

c. nebo osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,

d. nebo osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Na zkouškách tedy musíme vyžadovat čestné prohlášení o tom, že splňujete jeden z výše uvedených bodů.

O kapacitách termínů v červnu vás budeme informovat průběžně v návaznosti na další opatření MZ ČR.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Děláme vše pro to, abychom vám pomohli získat odbornou způsobilost včas a bezpečně!

Sdílejte

zpět na všechny aktuality