Vážení klienti a uživatelé portálu efpa.cz, rádi bychom Vás upozornili, že 25. a 26. 1. 2022 nebudou dostupné služby telefonického a chatového helpdesku. E-mailový helpdesk bude reagovat se mírným zpožděním. Děkujeme za pochopení. Tým EFPA ČR
STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Prezenční zkoušky pokračují i po 2. 3. 2021 - aktualizováno

27.2.2021
titulní obrázek

Vážení účastníci zkoušek.

Zkoušky odborné způsobilosti v prezenční formě pokračují i po 2. 3 .2021.

Realizace zkoušek probíhá nově na základě výjimky stanovené usnesením vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 197, o přijetí krizového opatření, čl. I., odst. 3, pism. v.). Výjimka zůstala zachována i po změně daného usnesení, zveřejněné usnesením vlády ze dne 2. března 2021 č. 243.

Nadále na zkouškách pořádaných EFPA ČR platí přísná hygienická opatření, zásadní povinností účastníka i komisaře je mimo jiné mít dýchací cesty po celou dobu zkoušky chráněny respirátorem nejméně třídy FFP2/KN95. Trvá povinnost omezení počtu účastníků zkoušky na 9 osob.

Samozřejmostí jsou další bezpečnostní opatření. K dispozici na místě je dezinfekce, je zajištěn rozestup osob.

Mimo tyto prezenční termíny přidáváme i další termíny zkoušek v distanční formě.

Váš tým EFPA ČR

Sdílejte

zpět na všechny aktuality