STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Termíny zkoušek v únoru 2021 a distanční zkoušky

12.1.2021
titulní obrázek

Na základě pokračující epidemie coronaviru, která v nezmenšené míře omezuje běžné fungování, musíme vzhledem k restrikcím, které jsou spojeny s omezením počtu osob na zkoušce (maximálně 9 účastníků + 1 komisař), zrušit všechny vypsané termíny v únoru 2021.

Speciální termíny v únoru 2021

Abychom Vám i nadále zajistili možnost skládání zkoušek, připravujeme speciální termíny s omezenou kapacitou. Termíny budou průběžně doplňovány podle jejich naplnění, a budou tedy k dispozici v dostatečném počtu pro všechny zájemce.

Zvláštní podmínky však přináší i výrazně zvýšené náklady na zajištění takových termínů, a proto i cena zkoušky musela být zvýšena na jednotnou cenu 1 990,- Kč (cena bez DPH) s odečtením částky, kterou jste již EFPA zaplatili za termín zkoušky, který byl zrušen.

Termíny těchto zkoušek jsou vypsány na webu efpa.cz na stránkách jednotlivých zkoušek i se speciálními instrukcemi, jak si zkoušku objednat (doplacení cenového rozdílu). Poznáte je po výběru kategorie zkoušky podle označení "Fixní cena: 1990 Kč"

obrazek

Zkoušky distanční formou

Nový zveřejněný dohledový benchmark ČNB (zde) umožnuje konání zkoušek i v distanční podobě (např. u vás doma za dohledu 2 vašich kamer). Proto jsme již zahájili kroky, které umožní provádět zkoušky i v této distanční podobě. Budeme vás informovat o tom, kdy a jak budou tyto termíny u EFPA vypsány.

Co tedy nyní?

Všichni účastníci, přihlášení na termíny v lednu, obdrží nejpozději během 12. 1. 2021 hodnocení „Omluvená absence“, které jim umožní si zdarma na portále efpa.cz přihlásit nový termín zkoušky. Termín zkoušky si změníte přes tlačítko ,,změnit termín“ které bude aktivní.

Pokud máte zkoušku zaplacenou a využili jste e-learning a další přípravu na portále efpa.cz, o nic nepřicházíte. Pokud nechcete využít speciálních termínů v únoru 2021, doporučujeme vyčkat na vypsání standardních termínů zkoušek, které budou ve velké kapacitě zveřejněny okamžitě po uvolnění pandemických podmínek (PES ve stupni 2 a lepším, či nová verze vládního usnesení).

Sdílejte

zpět na všechny aktuality