Od 1. 11. 2021 dochází ke ZMĚNĚ PRACOVNÍ DOBY helpdesku, abychom byli k dispozici včas všem účastníkům zkoušek: telefonický helpdesk a chat 8:00-14:00 hodin, e-mailová komunikace 8:00-16:30 hodin. STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

AKTUALIZACE: Zkoušky i za Vaší spolupráce pokračují dále

30.9.2020
titulní obrázek

Rádi bychom ocenili Vaši ochotu a vstřícnost, se kterou dodržujete nařízení ministerstva zdravotnictví ČR o nošení roušek ve všech vnitřních prostorech.

V důsledku zajištění dostatečné vzdálenosti mezi účastníky může dojít k přesunu zkoušku do větších prostor či více prostor v rámci budovy nebo města. O možném přesunutí zkoušky budeme všechny účastníky včas předem informovat.

I takové maličkosti a samozřejmě i další platná nařízení, která EFPA ČR na zkouškách dodržuje, přispívají k tomu, že Vy a Vaši kolegové máte možnost zkoušky skládat a získat osvědčení pro svoji další činnost.

Hodně štěstí u zkoušky.

Váš tým EFPA

Sdílejte

zpět na všechny aktuality