Od 1. 11. 2021 dochází ke ZMĚNĚ PRACOVNÍ DOBY helpdesku, abychom byli k dispozici včas všem účastníkům zkoušek: telefonický helpdesk a chat 8:00-14:00 hodin, e-mailová komunikace 8:00-16:30 hodin. STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Aktualizace otázek zkoušky na pojištění - pro termíny od 12. 9. 2020

13.8.2020
titulní obrázek

Ve čtvrtek 13. 8. 2020, přesně rok po zveřejnění první sady otázek ke zkoušce dle Zákona o distribuci pojištění a zajištění, zveřejnila ČNB aktualizaci databáze.

Na této aktualizaci od ledna 2020 pracoval tým odborníků z EFPA a ČAP na základě připomínek, které byly posbírány z celého trhu. Co tedy nová databáze otázek přináší?

  • Celkové počty otázek i případových studií zůstaly nezměněny.
  • U cca 120 otázek došlo k jejich přeformulování, vyjasnění, doplnění či opravě chyb.
  • 3 otázky byly vyřazeny a nahrazeny zcela novými.

U EFPA ČR budou v souladu s nařízením ČNB nové otázky použity až ve zkouškových termínech od 12. 9. 2020. Již od pátku 21. 8. 2020 pak bude možné si v rámci online testů zobrazit i tuto novou databázi otázek.

DOPLNĚNÍ Z 17. 8. 2020 Dodatečně ČNB z nové databáze vyřadila ještě 3 případové studie (nicméně se stále budou vyskytovat v distribuovaném pdf dokumentu - ve zkouškových testech a cvičných online testech na efpa.cz je však od 12. 9. 2020 již nenajdete - všechny se týkají tématu podpojištění.

Jde o to tyto případové studie:

  • 38812 - Manželé Pažoutovi jsou vlastníky rodinného domu, ve kterém trvale žijí… (kat. IV Neživotní občanské pojištění)
  • 38846 - Pan Procházka se ženou a syny ve věku 15 a 25 let žije v čtyřpokojovém družstevním bytě… (kat. IV Neživotní občanské pojištění)
  • 44351 - Společnost Pat&Mat, a. s., podnikající ve stavebnictví, získala zakázku na vybudování velkého obchodního centra… (kat. VI. Pojištění velkých pojistných rizik)

Co to tedy pro vás znamená?

  • Pokud jste přihlášen/a na termín zkoušky DO 12. 9. 2020 platí pro vás dosavadní databáze otázek (včetně některých problematických otázek)
  • Pokud se připravujete na termín zkoušky PO 12. 9. 2020, začněte se od úterý 18. 8. ve cvičných testech připravovat výhradně s novou sadou otázek.
  • Pokud máte jakýkoliv další dotaz k otázkám, kontaktujte Helpdesk EFPA ČR (online chat na webu efpa.cz, tel. 246 056 100 nebo e-mail helpdesk@efpa.cz - každý pracovní den od 8:30 do 17:00)

Novou databázi otázek si např. v pdf můžete stáhnout přímo na webu ČNB: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni-pojistovaci-zprostredkovatele-a-samostatni-likvidatori-pojistnych-udalosti/Zkousky-dle-zakona-c.-170_2018-Sb.-o-distribuci-pojisteni-a-zajisteni/

Sdílejte

zpět na všechny aktuality