Od 1. 11. 2021 dochází ke ZMĚNĚ PRACOVNÍ DOBY helpdesku, abychom byli k dispozici včas všem účastníkům zkoušek: telefonický helpdesk a chat 8:00-14:00 hodin, e-mailová komunikace 8:00-16:30 hodin. STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Mimořádné opatření na odborných zkouškách EFPA ČR

13.3.2020
titulní obrázek
  • Vypsané termíny zkoušek se konají v původních oznámených termínech

  • Zkoušky jsou organizovány ve sníženém počtu do 29 osob

  • Plánované termíny budou i nadále probíhat v tomto omezeném režimu

  • Na zkouškách je upravováno rozesazení s větším prostorem mezi účastníky

  • Od pronajímatelů prostor důsledně vyžadujeme dezinfekci místností před zahájením zkoušek.

Prosíme, sledujte před odjezdem na zkoušku informace o místě konání Vaší zkoušky.

Důležitá výzva:

Žádáme všechny účastníky zkoušky, kteří v posledních dvou týdnech navštívili místa s výskytem onemocnění koronaviru (2019-nCoV), zejména Itálii, Rakousko, Německo, nebo přišli do styku s osobou nakaženou, aby dodrželi karanténní opatření a zkoušek se neúčastnili.

Informace k překládání termínů zkoušek:

V případě, že se rozhodnete zkoušky neúčastnit, máte možnost změnit termín na svém účtu, případně nás kontaktujte prostřednictvím Helpdesku Účast Vám bude omluvena s možností přehlášení na jiný pozdější termín zkoušky, a to bez jakýchkoliv storno poplatků.

Váš tým EFPA ČR

Sdílejte

zpět na všechny aktuality