Připravujeme Global Money Week 2020

10.12.2019
titulní obrázek

Česko se v příštím roce opět připojí ke Global Money Week 2020, který pomáhá s finanční gramotností. Očekává se až 20 tisíc účastníků.

Mezinárodní projekt Global Money Week (GMW), jehož národním koordinátorem je Ministerstvo financí, se uskuteční příští rok od 23. 3. do 29. 3. 2020. Po celém Česku budou v posledním březnovém týdnu probíhat akce zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. Vrcholem GMW bude odborná konference, která proběhne na začátku dubna. Do týdne finančního vzdělávání se zapojí základní i střední školy, knihovy, dětské domovy, finanční instituce i firmy. Hlavními organizátory Global Money Week 2020 budou stejně jako letos yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Vzhledem k počtu subjektů, které se ke Global Money Week v příštím roce připojí, se očekává dopad až 20 tisíc účastníků.

obrazek

Česká republika se tak již po čtvrté zařadí mezi 175 zemí světa, kde tato iniciativa probíhá. Posláním GMW je bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. V týdnu od 23. do 29. 3. 2020 budou napříč republikou probíhat přednášky, workshopy, diskuze či interaktivní besedy s odborníky zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. Organizátoři připravují také zábavné hry a kvízy. V Praze se uskuteční akce s populárními youtubery zaměřená na zdravé finanční návyky. V regionech se do programu zapojí i dětské domovy a knihovny. Akce pro děti i středoškoláky proběhnou například ve Vimperku, Litoměřicích, České Lípě, Olomouci, Liberci, Ostravě, Strakonicích, Hradci Králové, Jihlavě nebo Vsetíně. „Naše plány pro rok 2020 jsou ambiciózní. V týdnu GMW chceme spojit síly napříč republikou a oslovit až 20 tisíc účastníků,“ shodují se organizátorky GMW v Česku, ředitelka yourchance Jana Merunková a prezidentka EFPA ČR Mgr. Marta Gellová.

Název závěrečné konference, která se uskuteční na začátku dubna v prostorách ČNB je „Finanční gramotnost v praxi - Výzva pro další desetiletí!" a zúčastní se jí experti, kteří se věnují rozvoji finanční gramotnosti v tuzemsku. „Vedle odborných diskuzí, budou součástí programu i prezentace žáků a studentů. Naším zájmem je ukázat, jak v praxi žáci s nabytými znalostmi z finanční gramotnosti pracují. Klíčové jsou pro nás také názory a postoje dětí na finanční vzdělávání,“ uvádí Jana Merunková.

Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny.

Letošní ročník GMW 2019 byl velmi úspěšný. Uskutečnila se řada přednášek, besed, workshopů, projektových dnů a akcí pro veřejnost. „Je to velký úspěch, že se nám podařilo zapojit tolik hráčů již v letošním roce. Počet institucí, a především účastníků z řad dětí a mládeže, které Global Money Week oslovuje, rok od roku roste. Je to pro nás důkaz toho, že jde o velmi aktuální problematiku,“ zakončuje spoluzakladatelka a prezidentka EFPA ČR Mgr. Marta Gellová.


O Global Money Week (více zde)

GMW probíhá ve 175 zemích světa v týdnu od 23. 3. do 29. 3. 2020. Národními organizátory této prestižní iniciativy jsou yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Mezinárodní iniciativu na podporu finanční gramotnosti pro děti a mládež podporuje více než 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem GMW je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Zakladatelem iniciativy GMW je nevládní organizace Child & Youth Finance International (CYFI) se sídlem v Amsterdamu. Hlavní myšlenkou CYFI je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.

O yourchance o.p.s.

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče. Realizuje projekty celorepublikové působnosti Finanční gramotnost do škol a Začni správně.

O EFPA Česká republika

Sledujte EFPA ČR na sociálních sítích: Facebook, LinkedIN, Twitter.

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti pojištění, investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. EFPA ČR se aktivně účastní na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její probíhající revize. Více o aktivitách EFPA ČR na webu efpa.cz.

Sdílejte

zpět na všechny aktuality