Nové odborné zkoušky v pojišťovnictví mají zelenou: Databáze otázek dokončena

14.8.2019
titulní obrázek

Česká národní banka dne 13. srpna 2019 oficiálně zveřejnila databázi otázek pro odborné zkoušky v pojištění a zajištění.

Odborné zkoušky budou nově skládat všichni pracovníci pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří se podílí na distribuci pojištění. Nová povinnost se může týkat až 100.000 osob, které na trhu aktuálně působí a jsou zapsány v registru ČNB.

Největší dílo na trhu je připraveno k použití

Zpracovaná databáze je výsledkem projektu, jehož zadavatelem je Česká národní banka. Vítězem zakázky se v říjnu loňského roku stalo konsorcium České asociace pojišťoven a Evropské asociace finančního plánování ČR. Spojením odborníků na trh pojištění a vzdělávání byl realizován dosud největší projekt tohoto druhu v ČR, což dokumentují následující údaje:

  • 1500 vytvořených otázek v 6 tematických oblastech
  • 100 případových studií
  • Délka trvání projektu: 8 měsíců
  • Přes 70 členů týmu ČAP-EFPA
  • 271 pozvaných testerů a oponentů napříč trhem

Databáze má sloužit trhu

„Jsme toho názoru, že přezkoušení je na jedné straně zákonem stanovená povinnost, na druhé straně však přinese zvýšení odbornosti a je dobré pro kvalitu trhu. Naším cílem bylo vytvořit takovou databázi otázek, která bude odpovídat přísnému a detailnímu zadání ČNB, a současně bude využitelná jako dobrý zdroj informací a znalostí pro uchazeče. Věříme, že úspěšný absolvent využije získané znalosti i v praxi, zejména díky využití prakticky orientovaných případových studií", uvádí Petr Volek, vedoucí projektu a místopředseda Rady EFPA ČR.

obrazek

Otevřená tvorba

Tvůrci přizvali k oponentuře vznikajících otázek také široký okruh odborné veřejnosti. Přizvány byly všechny členské společnosti profesních asociací ČAP, AČPM, ČASF, ČLFA, ČBA, a dalších. Mezi autory i oponenty databáze byli i vybraní členové EFPA – finanční poradci s nejvyšší kvalifikací EFP a EFA.

Pozvaní zájemci z pojišťoven i distribučních společností měli možnost připomínkovat vznikající databázi dvěma způsoby:

  • Vyzkoušet si test na pilotním testování v kongresovém sále ČNB, které se konalo v březnu 2019,
  • Vznášet připomínky k otázkám i studiím ve speciální online aplikaci EFPA, čehož využilo 188 osob z několika desítek společností napříč trhem.

Databázi otázek nyní bude spravovat Česká národní banka ve spolupráci s odborníky z ČAP a EFPA.

První uchazeči mohou skládat zkoušky u EFPA ČR již od září 2019 - termíny jsou již vypsány a přípravné kurzy spuštěny. Všichni pracovníci pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů pak musí odbornou zkoušku složit nejpozději do konce listopadu 2020.

Sdílejte

zpět na všechny aktuality