Helpdesk

EFPA podporuje otevřený přístup k provádění směrnice MiFID II

16.9.2015
titulní obrázek

EFPA představila studii Voice of the Market

S ohledem na přípravu na zahájení platnosti směrnice MIFID II v lednu 2017, uveřejnila EFPA dnešního dne studii apelující na národní úřady, aby harmonizovaly požadavky na finanční poradenství a umožni zvýšení kvality finančních poradenských služeb.

EFPA, sdružení zastupující odborníky z oblasti finančního plánování a poradenství, dnes v Bruselu představila svou studii nazvanou Hlas trhu (Voice of the Market) (viz odkaz na konci textu). Studie byla vypracována na základě řady rozhovorů s hlavními zájmovými osobami s cílem zhodnotit, jakým způsobem se změní finančně poradenská oblast v Evropě vlivem nedávných tržních a regulačních úprav.

Josep Soler, předseda EFPA, se o výsledcích studie vyjádřil následovně: “MIFID II představuje skvělou příležitost získat zpět důvěru zákazníků ve finanční trhy. Jako organizace nastavující standardy pro finanční poradce se EFPA připravuje v tomto ohledu hrát aktivní roli. Velmi rádi povedeme dialog s národními orgány s cílem zajistit, aby byl výklad MIFID II konzistentní v celé Evropě a aby finanční poradci a jejich klienti měli z této směrnice prospěch.”

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) byla přijata v r. 2014 s cílem zefektivnit finanční trhy a učinit je bezpečnějšími a transparentnějšími. Základem práce sdružení EFPA je důvěryhodný proces certifikace spočívající v poskytování školení finančním poradcům, které jim umožňuje dosáhnout nejvyšších profesních standardů.

Přáním EFPA je sdílet s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) a s národními orgány, jejichž úkolem je implementace směrnice, své zkušenosti nabyté v tomto oboru a pomoci tak zavést v souladu s vývojem tržních potřeb konzistentní rámec v celé EU. EFPA s celou svou sítí národních poboček má v úmyslu přispět k transformaci budoucího finančního jeviště s ohledem na finanční služby a zvláště pak na poradenství.

Více informací o EFPA a jejích odborných standardech, certifikátech a jejich držitelích získáte na webových stránkách http://www.efpa-eu.org/.

Případně nás můžete kontaktovat na níže uvedené adrese:

Sekretariát EFPA

Avda. Josep Tarradellas nº. 123-127, 2. patro.

08029 Barcelona, Španělsko

http://www.efpa-eu.org/

info@efpa-eu.org

Tel. +34 933 173 498

Sdílejte

zpět na všechny aktuality