Vážení účastníci zkoušek. Bez ohledu na průběžně vyhlašovaná a upravovaná hygienická opatření a omezení naše zkoušky probíhají beze změn dále podle původních plánů. Více informací v sekci Aktuality. Váš tým EFPA ČR
Helpdesk

Oznámení k odborným zkouškám pro distribuci penzijních produktů po ukončení možnosti vstupu do systému důchodového spoření (tzv. II. Pilíř)

7.8.2015
titulní obrázek

Novela zákona o důchodovém spoření (tzv. II. Pilíř) s účinností od 1. července 2015 ukončila možnost vstupu nových účastníků do systému důchodového spoření (srov. čl. II bod 1 novely zákona).

Nové smlouvy o důchodovém spoření již není možné uzavírat, a tím končí i možnost distribuce (nabízení a zprostředkování) těchto penzijních produktů. Dle vyjádření ČNB, s účinností od 4. 8. 2015, není tedy důvodné, aby distributoři penzijních produktů museli mít nadále znalosti týkající se důchodového spoření a tyto znalosti byly ověřovány odbornou zkouškou.

V reakci na toto vyjádření zcela vypouštíme okruhy týkající se principů a fungování důchodového spoření (II. pilíř) z odborné zkoušky. Zkouška tak bude v teoretické části obsahovat pouze 45 otázek (praktická část zůstává nezměněna) a její délka bude adekvátně zkrácena na 100 minut.

Celé vyjádření ČNB je k dispozici na http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/k_odbornym_zkouskam_po_uzavreni_ii_pilire.pdf

Sdílejte

zpět na všechny aktuality