Think Tank Benátky 2017 - tisková zpráva

3.11.2017
titulní obrázek
  • Konference pořádaná EFPA EUROPE v italských Benátkách
  • Téma: Klíčové otázky, kterým profesionální poradci v Evropě musí čelit
  • Za účasti odborníků z 15 zemí

Evropští poradci vnímají ROBO ADVICE/FINTECH jako příležitost

EFPA Europe uspořádala úspěšnou akci v Benátkách s odborníky z 15 zemí na téma klíčové otázky finančního poradenství.

Evropská asociace finančního plánování (EFPA), nejrespektovanější evropská standardizační a certifikační organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, úspěšně uspořádala „think tank“ debatu mezi třiceti EFPA certifikovanými odborníky zastupujícími 15 evropských zemí, na téma: Klíčové otázky, kterým profesionální poradci v Evropě musí čelit.

obrazek

Diskuze byla uvedena předsedou EFPA Josepem Soler-Albertí a místopředsedou EFPA, Emanuelem Carluccio; moderována profesory Germánem Guevara a Paolou Musile. Účastníci sdíleli své názory na následující témata:

  • behavioralní investování,
  • hrozba anebo příležitosti roboadvice/fintech,
  • nové produkty a inovace přicházející na trh,
  • přechod na MiFID II
  • další trendy v oboru včetně zkušeností získaných díky EFPA certifikaci finančních poradců a plánovačů.

Odborníci témata komentovali s názory reprezentujícími jejich zúčastněnou zemi. Diskutované oblasti vycházely z předchozího průzkumu Aldo Varenny, který popisuje a porovnává klíčové prvky profese finančního poradenství napříč Evropou. Tento průzkum bude každoročně zkoumat hlavní trendy v Evropských zemích. Letošní ročník byl sponzorován společnostmi J.P. Morgane a Azimut.

obrazek

Mezi mnoha nápady, které vznikly během této události, účastníci podtrhli klíčovou úlohu finančních poradců při zlepšování finanční gramotnosti klienta, a jeho chování. Účastníci se shodli, že finanční plánování je klíčový nástroj pro vyřešení předpojatosti spotřebitelského/klientova chování. Tuto expertní diskusi svojí prezentací a komentáři podpořil i profesor Ugo Rigoni z Univerzity Ca Foscari v Benátkách.

Účastníci také upozornili na důležitou roli nástrojů digitálního poradenství ve zvýšení dostupnosti finančního poradenství široké veřejnosti, ale také na fakt, že přidanou hodnotu osobního finančního poradce jimi nelze nahradit.

obrazek

Většina zástupců pochopila, že jejich odvětví si zaslouží přístup "zpět k základním hodnotám" s transparentnějšími produkty, vysokou úrovní inovací a personalizace profesionálních služeb.

Nakonec účastníci události poznamenali riziko obrovských požadavků na compliance/dodržování předpisů, jako je směrnice MiFID II a její technické normy, které by mohly směřovat k odstranění pobídek poskytování poradenství jako základní služby, kterou mají poskytovat pouze kvalifikovaní odborníci.

obrazek

http://www.efpa-eu.org/new/efpa-europe-think-tank

EFPA CZ info@efpa.cz www.efpa.cz EFPA Secretariat: Avda. Josep Tarradellas, 123, Barcelona / http://www.efpa-eu.org/

Sdílejte

zpět na všechny aktuality