Makléřské zkoušky podle ZPKT

Získejte tzv. makléřské zkoušky u EFPA ČR! Zkoušky jsou realizovány ve čtyřech kategoriích podle pozice, kterou má absolvent zkoušky zastávat při poskytování investičních služeb definovaných Zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT).

Vhodné pro
  • Osoby jednající se zákazníky
  • Investiční makléře
  • Obhospodořovatele portfolia
  • Investiční poradce

Proč mít tuto zkoušku

Zkoušku odborné způsobilosti osob působících na kapitálovém trhu musí složit všechny tzv. dotčené osoby, které jsou definovány v Zákoně č. 143/2009 Sb., pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry svoje činnosti a dále všechny osoby, které pro kvalifikovaný výkon svojí činnosti potřebují prokázat ověření potřebných znalostí.

Dotčenou osobou je dle Zákona 143/2009 Sb.:

  • Osoba jednající se zákazníky.
  • Investiční makléř.
  • Obhospodořovatel portfolia.
  • Investiční poradce.

Vzhledem k pracovní náplni a činnosti jednotlivých osob je rozsah tematických oblastí a jejich obsah stanoven pro každou dotčenou osobu individuálně. Dle Zákona č. 143/2009 Sb., § 4, odst. (1), (2), (3) a (4), máme tedy čtyři kategorie zkoušky plus jednu nadstavbu („Deriváty“).

Varianty zkoušky a ceny

Vyberte skupinu odbornosti

Alternativy

Cena je uvedena bez DPH 21 %. EFPA Česká republika je plátcem DPH. Cena a podmínky využití služby jsou stanoveny v souladu se Zkušebním řádem akreditovaným Českou národní bankou a obchodními podmínkami portálu efpa.cz.

Termíny

Načítám

Potřebujete pomoc s objednávkou? Kontaktujte zákaznickou podporu: helpdesk@efpa.cz, tel. 246 056 100.

Informace o zkoušce

Průběh a pravidla zkoušky podle ZPKT

Průběh zkouškyZkouška probíhá prezenčně - elektronicky v předem vypsaných termínech za dohledu pověřeného člena zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky. V rámci jednoho termínu může být vykonána zkouška libovolné kategorie.

Zájemce vyplní přihlášku pro požadovaný termín z nabídky a v přihlášce uvede požadovanou kategorii zkoušky (I.-IV., resp. Deriváty). Čas vyhrazený na složení zkoušky se liší dle kategorie skládané zkoušky.


Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, schváleným CNB, který najdete v sekce Ke stažení.

Zkouška probíhá písemně v předem vypsaných termínech (odkaz zde) za dohledu členů zkušební komise. Čas vyhrazený na její složení je 120 minut. Na místě pomohou s administrací zkoušky manažeři EFPA ČR, kteří řeší případné administrativní záležitosti a ověřují totožnost uchazeče při příchodu (je nutné se prokázat platným dokladem totožnosti).

V případě neúspěšného složení lze zkoušku opakovat. Po jejím absolvování získá uchazeč osvědčení o odborné způsobilosti vydaný řádně akreditovanou institucí.

Další podrobnosti o průběhu zkoušky, hodnocení a certifikaci naleznete na produktovém listu zkoušky

Další zkoušky

Makléřské zkoušky podle ZPKT
Získejte tzv. makléřské zkoušky u EFPA ČR! Zkoušky jsou realizovány ve čtyřech kategoriích podle pozice, kterou má absolvent zkoušky zastávat při poskytování investičních služeb definovaných Zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT).
Zkouška EFA - European Financial Advisor
EFA (European Financial Advisor) je prestižní evropský certifikát ve finančním poradenství, představuje střední úroveň kompetencí finančního poradce. Přihlašte se na zkoušku a zvyšte svoji cenu na poradenském trhu!
Zkouška pro investiční poradenství IP-KI
Investiční poradce pro kolektivní investování: Nová a unikátní kategorie zkoušek dle Zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Zkouška ideálně doplňuje náročnější makléřské zkoušky dle ZPKT, a má v této chvíli neomezenou časovou platnost.
Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru
Nový zákon o spotřebitelském úvěru definuje povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Odbornost lze prokázat podle zákona pouze odbornou zkouškou u akreditované osoby. Zákon vstupuje v účinnost k 1.12.2016, zkoušku je třeba vykonat do 24 měsíců.
Zkouška pro penzijní produkty
Aktuální akreditovaná zkouška odborné způsobilosti pro distribuci produktů III. pilíře (doplňkové penzijní spoření). Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle Zákona 427/2011Sb.

Napište námKontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 | Vedení EFPA: +420 222 365 416
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Krakovská 1366/25,
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace