Vhodné pro:

Zkoušku odborné způsobilosti osob působících na kapitálovém trhu musí složit všechny tzv. dotčené osoby, které jsou definovány v Zákoně č. 143/2009 Sb., pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry svoje činnosti a dále všechny osoby, které pro kvalifikovaný výkon svojí činnosti potřebují prokázat ověření potřebných znalostí.

Dotčenou osobou je dle Zákona 143/2009 Sb.:

 • Osoba jednající se zákazníky.
 • Investiční makléř.
 • Obhospodořovatel portfolia.
 • Investiční poradce

Vzhledem k pracovní náplni a činnosti jednotlivých osob je rozsah tematických oblastí a jejich obsah stanoven pro každou dotčenou osobu individuálně. Dle Zákona č. 143/2009 Sb., § 4, odst. (1), (2), (3) a (4), máme tedy čtyři kategorie zkoušky plus jednu nadstavbu („Deriváty“).

Další informace

Vzhledem k pracovní náplni a činnosti jednotlivých osob je rozsah tematických oblastí a jejich obsah stanoven pro každou dotčenou osobu individuálně. Dle Zákona č. 143/2009 Sb., § 4, odst. (1), (2), (3) a (4), máme tedy čtyři kategorie zkoušky plus jednu nadstavbu („Deriváty“).

Kategorie zkoušky

I. Osoba jednající se zákazníky – bez oblasti derivátů
II. Investiční makléř – bez oblasti derivátů
III. Správce portfolia – bez oblasti derivátů
IV. Investiční poradce – bez oblasti derivátů
D. Deriváty – nadstavba pro kategorie I., II., III. a IV

Termíny zkoušek ZPKT

29. 08. 2017

Místo konání ČVUT Praha - Kloknerův ústav (PC učebna)
Zikova 2
Praha 6, 16000
Začátek 9:00
Konec 13:30
Volná místa 3

14. 09. 2017

Místo konání ČVUT Praha - Kloknerův ústav (PC učebna)
Zikova 2
Praha 6, 16000
Začátek 9:00
Konec 13:30
Volná místa 2

05. 10. 2017

Místo konání ČVUT Praha - Kloknerův ústav (PC učebna)
Zikova 2
Praha 6, 16000
Začátek 9:00
Konec 13:30
Volná místa 0

19. 10. 2017

Místo konání ČVUT Praha - Kloknerův ústav (PC učebna)
Zikova 2
Praha 6, 16000
Začátek 9:00
Konec 13:30
Volná místa 10

14. 11. 2017

Místo konání ČVUT Praha - Kloknerův ústav (PC učebna)
Zikova 2
Praha 6, 16000
Začátek 9:00
Konec 13:30
Volná místa 10

05. 12. 2017

Místo konání ČVUT Praha - Kloknerův ústav (PC učebna)
Zikova 2
Praha 6, 16000
Začátek 9:00
Konec 13:30
Volná místa 10

Obsah zkoušky

Test je sestaven z tematických oblastí, které obsahově odpovídají požadavkům Vyhlášky č. 143/2009 Sb.

Tematické oblasti potřebných znalostí:

 1. Investiční nástroje a jejich emise,
 2. Kolektivní investování a poskytování investičních služeb
 3. Finanční trhy, obchodování na finančních trzích
 4. principy finančního trhu včetně teorie financí, finanční analýza a investiční strategie

Specifickou kategorií zkoušky odborné způsobilosti je ověřování znalostí z oblasti derivátů.

Tato zkouška je určena pro osoby jednající se zákazníky, investiční makléře, obhospodařovatele portfolia a investiční poradce, jejichž činnost zahrnuje deriváty jako doplněk k jednotlivým úrovním zkoušek. Díky tomu může každá dotčená osoba, jejíž činnost zahrnuje deriváty, prokázat odbornou způsobilost. Ověřování znalostí z tematické oblasti Deriváty zahrnuje celkem 100 otázek s časovým limitem 120 minut.

Podrobný rozpis témat a počtů otázek generovaných do testu z dané tématické oblasti najdete v sekci ke stažení.

Průběh a pravidla zkoušky podle ZPKT

Průběh zkouškyZkouška probíhá prezenčně - elektronicky v předem vypsaných termínech za dohledu pověřeného člena zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky. V rámci jednoho termínu může být vykonána zkouška libovolné kategorie.

Zájemce vyplní přihlášku pro požadovaný termín z nabídky a v přihlášce uvede požadovanou kategorii zkoušky (I.-IV., resp. Deriváty). Čas vyhrazený na složení zkoušky se liší dle kategorie skládané zkoušky.


Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, schváleným CNB, který najdete v sekce Ke stažení.

p>Zkouška probíhá písemně v předem vypsaných termínech (odkaz zde) za dohledu členů zkušební komise. Čas vyhrazený na její složení je 120 minut. Na místě pomohou s administrací zkoušky manažeři EFPA ČR, kteří řeší případné administrativní záležitosti a ověřují totožnost uchazeče při příchodu (je nutné se prokázat platným dokladem totožnosti).

V případě neúspěšného složení lze zkoušku opakovat. Po jejím absolvování získá uchazeč osvědčení o odborné způsobilosti vydaný řádně akreditovanou institucí.

Další podrobnosti o průběhu zkoušky, hodnocení a certifikaci naleznete na produktovém listu zkoušky

Jak získat zkoušku?

Zkoušku lze absolvovat:

prostřednictvím vaší sítě či zaměstnavatele (banky, fondu, penzijní společnosti),

V případě, že vaše síť či zaměstnavatel má uzavřenou korporátní smlouvu s EFPA ČR, hlásíte se ke zkoušce a dalším službám prostřednictvím vašich interních postupů – korporátní klient vás pak přihlásí a dohodne termíny zkoušek hromadně. Zkontaktujte svého manažera.

Nejste-li součástí sítě nebo společnosti, která má smlouvu s EFPA ČR, přihlašujete se individuální cestou přímo zde na portálu efpa.cz.

Zkouška probíhá písemně v předem vypsaných termínech (odkaz zde) za dohledu členů zkušební komise. Čas vyhrazený na její složení je 120 minut. Na místě pomohou s administrací zkoušky manažeři EFPA ČR, kteří řeší případné administrativní záležitosti a ověřují totožnost uchazeče při příchodu (je nutné se prokázat platným dokladem totožnosti).

V případě neúspěšného složení lze zkoušku opakovat. Po jejím absolvování získá uchazeč osvědčení o odborné způsobilosti vydaný řádně akreditovanou institucí.

Další podrobnosti o průběhu zkoušky, hodnocení a certifikaci naleznete na produktovém listu zkoušky

Jak se připravit

EFPA ČR nabízí kvalitní přípravu k akreditovaným zkouškám formou e-learningových kurzů a on-line testovací aplikace.

Přípravný on-line kurz pro zkoušku dle ZPKT je výbornou pomůckou - s využitím tohoto kurzu získáte přehled o tom, jak probíhá vlastní zkouška.

Kurz vás zorientuje v množství potřebného studijního materiálu. Přímo k jednotlivým tématům najdete odkazy na příslušné zákonné a podzákonné předpisy, dále i základní a doporučenou literaturu, kterou je vhodné nastudovat.

Díky cvičným testům budete mnohem lépe připraveni na složení reálné zkoušky.

Podrobný popis kurzu včetně ukázky naleznete v sekci vzdělávání.

Jak se připravit

Získejte výhodnou cenu

Cena je stanovena v souladu se Zkušebním řádem schváleným ČNB pro každou kategorii zkoušky.

 • Kategorie I.: 2000 Kč
 • Kategorie II.: 3000 Kč
 • Kategorie III.: 3000 Kč
 • Kategorie IV.: 3000 Kč
 • Kategorie D .: 2000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. EFPA Česká republika je plátcem DPH.

od 2 000

Jak získat výhodnější cenu?

Objednejte si zároveň přípravný e-learningový kurz a získejte tak zajímavou cenu!

Je Vás více?

Vytvořte objednávku nad 10.000 Kč bez DPH, zadejte množnost „pouze poptávka“ a nechte si vypracovat individuální nabídku.

Často kladené dotazy

Co když zkoušku nesložím napoprvé?

Odpověď x

Máte možnost se přihlásit na jakýkoliv veřejně vypsaný termín, který je uveřejněn na portále efpa.cz, u kterého není vyčerpána kapacita.

Mohu nahlédnout do testu?

Odpověď x

Určitě. Výsledky testu, jejich zadání a konkrétní odpovědi, není bohužel možné zasílat tištěnou ani elektronickou formou. Výsledky testů jsou však k prezenčnímu nahlédnutí po předchozí domluvě zkousky@efpa.cz na adrese EFPA ČR Lidická 1, Praha 5.

Kolik stojí opravný termín?

Odpověď x

U zkoušek podle ZPKT není nárok na snížený poplatek za opakovanou zkoušku. Za opakovanou zkoušku je tedy nutné uhradit plnou cenu:

 • Zkouška kategorie I. 2.000 Kč
 • Zkouška kategorie II. 3.000 Kč
 • Zkouška kategorie III. 3.000 Kč
 • Zkouška kategorie IV. 3.000 Kč
 • Zkouška kategorie D. 2.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pokud jste napoprvé neuspěli, doporučujeme využít e-learningový přípravný kurz, ve kterém najdete cvičné testy s možností neomezeného opakování.

Napište námKontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 | Vedení EFPA: +420 222 365 416
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Krakovská 1366/25,
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace