Makléřské zkoušky podle ZPKT

Získejte tzv. makléřské zkoušky u EFPA ČR! Zkoušky jsou realizovány ve čtyřech kategoriích podle pozice, kterou má absolvent zkoušky zastávat při poskytování investičních služeb definovaných Zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT).

Vhodné pro
  • Osoby jednající se zákazníky - zkouška Kategorie I.
  • Investiční makléře - zkouška Kategorie II.
  • Obhospodořovatele portfolia - zkouška Kategorie III.
  • Investiční poradce - zkouška Kategorie IV.

Zkoušku odborné způsobilosti osob působících na kapitálovém trhu musí složit všechny tzv. dotčené osoby, které jsou definovány ve vyhlášce č. 143/2009 Sb., pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry svoje činnosti a dále všechny osoby, které pro kvalifikovaný výkon svojí činnosti potřebují prokázat ověření potřebných znalostí.

Vzhledem k pracovní náplni a činnosti jednotlivých osob je rozsah tematických oblastí a jejich obsah stanoven pro každou dotčenou osobu individuálně. Dle Vyhlášky č. 143/2009 Sb., § 4, odst. (1), (2), (3) a (4), máme tedy čtyři kategorie zkoušky plus jednu nadstavbu („Deriváty“).

Proč mít tuto zkoušku

Zkoušku odborné způsobilosti osob působících na kapitálovém trhu musí složit všechny tzv. dotčené osoby, které jsou definovány ve vyhlášce č. 143/2009 Sb., pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry svoje činnosti a dále všechny osoby, které pro kvalifikovaný výkon svojí činnosti potřebují prokázat ověření potřebných znalostí.

UPOZORNĚNÍ K PLATNOSTI ZKOUŠKY PODLE NOVELY ZPKT:


Nová vyhláška ČNB ze dne 24. října 2017 UZNÁVÁ vybrané makléřské zkoušky jako rovnocenné novým odborných zkouškám, které začnou platit od 3.1.2017 podle novely ZPKT.


  • Zkouška "Kategorie I.- Osoba jednající se zákazníkem: ZKOUŠKA NENÍ UZNÁNA
  • Zkouška "Kategorie II., III. IV. - zkoušky JSOU UZNÁNY podle novely ZPKT, avšak pouze ve spojení se zkouškou Kategorie D.

Absolventi Kategorií II. III. nebo IV. a současně zkoušky Kategorie D. mají natrvalo splněnu odbornost podle novely ZPKT pro plný rozsah investičních nástrojů (Název nové odbornosti = "Odborná zkouška pro jednání se zákazníky v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona ve znění novely").


Jak zajistit platnost Vaší zkoušky pro novelu ZPKT? Čtěte níže na této stránce v sekci Mimořádná akce!

Varianty zkoušky a ceny

Vyberte skupinu odbornosti

Cena je uvedena bez DPH 21 %. EFPA Česká republika je plátcem DPH. Cena a podmínky využití služby jsou stanoveny v souladu se Zkušebním řádem akreditovaným Českou národní bankou a obchodními podmínkami portálu efpa.cz.

Termíny

Načítám
Další termíny prozatím nejsou vypsány.

Potřebujete pomoc s objednávkou? Kontaktujte zákaznickou podporu: helpdesk@efpa.cz, tel. 246 056 100.

Informace o zkoušce + MIMOŘÁDNÁ AKCE 2017

Průběh a pravidla zkoušky podle ZPKT

Průběh zkouškyZkouška probíhá prezenčně - elektronicky v předem vypsaných termínech za dohledu pověřeného člena zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky. V rámci jednoho termínu může být vykonána zkouška libovolné kategorie.

Zájemce vyplní přihlášku pro požadovaný termín z nabídky a v přihlášce uvede požadovanou kategorii zkoušky (I.-IV., resp. Deriváty). Čas vyhrazený na složení zkoušky se liší dle kategorie skládané zkoušky.


Průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem, schváleným CNB, který najdete v sekce Ke stažení.

Zkouška probíhá písemně v předem vypsaných termínech (odkaz zde) za dohledu členů zkušební komise. Čas vyhrazený na její složení je 120 minut. Na místě pomohou s administrací zkoušky manažeři EFPA ČR, kteří řeší případné administrativní záležitosti a ověřují totožnost uchazeče při příchodu (je nutné se prokázat platným dokladem totožnosti).

V případě neúspěšného složení lze zkoušku opakovat. Po jejím absolvování získá uchazeč osvědčení o odborné způsobilosti vydaný řádně akreditovanou institucí.

Podrobnosti o struktuře zkoušky naleznete v sekci Soubory ke stažení.

Další zkoušky

Makléřské zkoušky podle ZPKT
Získejte tzv. makléřské zkoušky u EFPA ČR! Zkoušky jsou realizovány ve čtyřech kategoriích podle pozice, kterou má absolvent zkoušky zastávat při poskytování investičních služeb definovaných Zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT).
Zkouška pro penzijní produkty
Aktuální akreditovaná zkouška odborné způsobilosti pro distribuci produktů III. pilíře (doplňkové penzijní spoření). Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle Zákona 427/2011Sb.
Zkouška pro investiční poradenství IP-KI
Investiční poradce pro kolektivní investování IPKI: Odborná zkouška uznaná podle §14a zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Zkouška je uznána ČNB jako rovnocenná nové odborné zkoušce podle novely ZPKT platné od 3.1.2018.
Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru
Nový zákon o spotřebitelském úvěru definuje povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Odbornost lze prokázat podle zákona pouze odbornou zkouškou u akreditované osoby. Zákon vstupuje v účinnost k 1.12.2016, zkoušku je třeba vykonat do 24 měsíců.
Zkouška EFA - European Financial Advisor
EFA (European Financial Advisor) je prestižní evropský certifikát ve finančním poradenství, představuje střední úroveň kompetencí finančního poradce. Přihlašte se na zkoušku a zvyšte svoji cenu na poradenském trhu!

Napište námKontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 | Vedení EFPA: +420 222 365 416
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Krakovská 1366/25,
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace