Vhodné pro:

Zkouška je určena pro IZ a OCP a jejich vázané zástupce, kteří poskytují službu investičního poradenství a v portfoliu mají nástroje kolektivního investování. Je zejména vhodná pro:

 • Poradce – distributory působící v rámci strukturovaných společností
 • Poradce – distributory působící v poolech či samostatných firmách
 • Zaměstnance bank a dalších finančních institucí, kteří jednají s klientem a/nebo poskytují službu investičního poradenství s produkty kolektivního investování.
 • Interní sítě pojišťoven a dalších finančních institucí, které nabízejí investiční služby a produkty

Jak rozeznat zda je pro mě zkouška vhodná?

Poskytuji služby investičního poradenství a mám v portfoliu produkty kolektivního financování.

Co když mám v portfoliu i dluhopisy nebo ETF?

V tom případě je pro vás vhodnější vyšší stupeň zkoušky podle ZPKT - Kategorie IV. Investiční poradce. Informace a přihlášku na tuto zkoušku najdete na stránce zkoušky podle ZPKT.

Proč mít tuto zkoušku?

Mám povinnost ze zákona

 • Více než 90% poradců dnes nabízí službu investičního poradenství a další investiční služby nad rámec své odborné způsobilosti. Nový odbor dohledu ČNB bude tyto poradce a zprostředkovatele sankcionovat!
 • Chrání investiční zprostředkovatele a jejich vázané zástupce před správním řízením a sankcemi ze strany ČNB, které mohou dosáhnout výše až 20 000 000 Kč včetně zákazu činnosti až na 5 let.

Získám odbornost a prestiž

 • Jasný argument pro klienty: s investicemi vám radí certifikovaný odborník!
 • Zkouška ideálně doplňuje náročné makléřské zkoušky dle ZPKT.

Získám certifikát

 • Certifikát s číslem a potvrzeným uznáním ČNB
 • Neomezená časová platnost.
 • Složení a příprava je cenově dostupnější.
 • Online ověřování certifikátu na efpa.cz

Kdy zkoušku složit?

Právě nyní je správné načasování. S hrozícím souběhem nových sektorových zkoušek (pro sektor investic, zprostředkování pojištění i úvěru pro spotřebitele) je velmi žádoucí rozložit nároky kladené na poradce do delšího časového období. Ideální je tedy již v roce 2016 začít s existující možností!

Příprava na MIFID II

Zkouška je zařazena do rodiny makléřských zkoušek. Při posuzování uznatelnosti dle novely ZPKT (MIFID II) na ni bude nahlíženo jako na rovnocennou zkoušku podle §14 Zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.

Termíny zkoušek

23. 08. 2017

Místo konání ČVUT Praha - Fakulta stavební
Thákurova 7
Praha 6, 160 00
Začátek 9:00
Konec 12:00
Volná místa 74

30. 08. 2017

Místo konání eFI Hotel, Brno
Bratislavská 234/52
Brno, 60200
Začátek 9:00
Konec 12:00
Volná místa 73

06. 09. 2017

Místo konání eFI Hotel, Brno
Bratislavská 234/52
Brno, 60200
Začátek 9:00
Konec 12:00
Volná místa 78

07. 09. 2017

Místo konání ČVUT Praha - Fakulta stavební
Thákurova 7
Praha 6, 160 00
Začátek 9:00
Konec 12:00
Volná místa 80

27. 09. 2017

Místo konání ČVUT Praha - Fakulta stavební
Thákurova 7
Praha 6, 160 00
Začátek 9:00
Konec 12:00
Volná místa 80

03. 10. 2017

Místo konání eFI Hotel, Brno
Bratislavská 234/52
Brno, 60200
Začátek 9:00
Konec 12:00
Volná místa 77

Obsah zkoušky

Obsah je sestaven tak, aby investiční poradce mohl touto zkouškou prokázat odbornost podle $ 14a ZPKT.

Přehled tématických oblastí:

 • Investiční nástroje a jejich emise [20 + 5]
 • Principy a fungování kolektivního investování [45]
 • Poskytování investičních služeb [15]
 • Právní předpisy (vč. pravidel jednání s klientem) [10]
 • Regulace a fungování finančního trhu [10]
 • Principy finančního trhu včetně teorie financí [5]
 • Investiční strategie, rizika, základy portfolio managementu [5]
 • Finanční analýza [5]
 • Investiční poradenství v praxi [30]

Číslo v závorce uvádí počet otázek zařazených do testu.

Tematické oblasti pokrývají vždy pouze to nejdůležitější pro činnost investičního poradce.

Stáhněte si podrobný rozpis témat včetně rozložení otázek v testu v sekci dokumenty ke stažení.

Struktura testu

Test je sestaven z uzavřených otázek, vždy se 4 možnostmi odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Vzhledem k tomu, že zkouška by měla být v souladu s ostatními zkouškami podle ZPKT, není použita žádná jiná forma otázek.

Všechny otázky mají stejnou váhu.

Zkouška IP-KI

 • Zkouška IP-KI je majoritně zaměřená na oblast kolektivního investování.
 • Test je kratší o cca 30% než test zkoušky "velkého" investičního poradce
 • Test obsahuje 140 otázek, časový limit je 175 minut.
 • Otázky jsou více zaměřeny na praktické aspekty činnosti poradce.

Aplikační složka zkoušky

Test obsahuje větší množství aplikačních otázek. Trend většího zaměření na praktické otázky je prosazován v profesních zkouškách na finančním trhu, protože jsou tak lépe ověřovány schopnosti a dovednosti uchazečů aplikovat teoretické znalosti. Jsou zařazeny jednoduché výpočetní otázky a dále otázky navozující situaci, ve které je třeba rozhodnout správné řešení.

Dokument se strukturou testu IPKI a váhovým zastoupením jednotlivých skupin otázek najdete v sekci Ke stažení

Hodnocení zkoušky

Průběh a pravidla

Průběh zkoušky

Zkouška probíhá písemně (tištěný test a odpovědní arch) nebo elektronicky v předem vypsaných termínech.

Na místě zkoušky můžete očekávat následující proces:

 • Zaregistrujete se u administrátora, který ověří vaši přihlášku. Nutný je průkaz totožnosti.
 • Obdržíte obálku se zadáním testu a odpovědní arch.
 • Přítomný komisař vám ochotně a podrobně vysvětlí postup vyplňování testu.
 • Maximální čas na vyplnění zkoušky je 175 minut.
 • Test můžete kdykoliv odevzdat jako vypracovaný, tím pro vás zkouškový termín končí.

Oprava testu a výsledky zkoušky

 • Oprava testu probíhá elektronicky, výsledek velmi brzy uvidíte na svém účtu na portále exams.cz.
 • V případě kladného výsledku si na portále můžete přímo stáhnout PDF certifikát o absolvování zkoušky.
 • V případě neúspěchu můžete podat odvolání. Podání odvolání je zpoplatněno dle Zkušebního řádu.

Doba trvání zkoušky

 • Maximální časový limit je 175 minut.
 • Čas na složení zkoušky je dostatečně dlouhý, průměrně je potřeba ke složení zkoušky cca 120 minut.

Povolené a zakázané pomůcky

 • Je povoleno použití kalkulačky. Pro výpočty není dovoleno používat mobilní telefon ani jiné zařízení, které dokáže komunikovat pomocí internetu.
 • Nejsou dovoleny žádné poznámky, materiály ani jiné studijní podklady. V případě potřeby vlastních poznámek dostanete papír od administrátorů zkoušky.
 • Je zakázáno používání mobilních telefonů, fotoaparátů a videokamer.

Průběh zkoušky a její pravidla najdete ve Zkušebním řádu, níže v sekci "Soubory ke stažení"

Jak se připravit

EFPA ČR nabízí kvalitní přípravu k akreditovaným zkouškám formou e-learningových kurzů a on-line testovací aplikace.

Ani tato zkouška není výjimkou. E-learningový kurz je spuštěn a můžete začít studovat ještě dnes!

Kurz obsahuje kvalitní testovací moduly, díky kterým si vyzkoušíte reálné podmínky a typy otázek použité u zkoušek.

Doporučujeme kurz objednat v balíčku zároveň se zkouškou a dosáhnout tak balíčkovou slevu 20 % - uspoříte tak na nákladech na přípravu i zkoušku samotnou.

Vyzkoušejte si demo kurzu!

Jak se připravit

Cena zkoušky

Základní cena zkoušky je 2 000 Kč.

Cena pro členy EFA je snížena na 1 900 Kč.

Cena je uvedena bez DPH 21 %. EFPA Česká republika je plátcem DPH.

2 000

Jak získat výhodnější cenu?

Objednejte si zároveň přípravný e-learningový kurz a získejte tak slevu 20 % na celý balíček! *

Je Vás více?

Vytvořte objednávku nad 10 000 Kč bez DPH, zadejte množnost „pouze poptávka“ a nechte si vypracovat individuální nabídku.

* Sleva se automaticky načte po vložení obou produktů do košíku pro jednoho konkrétního poradce.

Často kladené dotazy

Co když zkoušku nesložím napoprvé?

Odpověď x

Máte možnost se přihlásit na jakýkoliv veřejně vypsaný termín, který je uveřejněn na portále efpa.cz, u kterého není vyčerpána kapacita.

Mohu nahlédnout do testu?

Odpověď x

Určitě. Výsledky testu, jejich zadání a konkrétní odpovědi, není bohužel možné zasílat tištěnou ani elektronickou formou. Výsledky testů jsou však k prezenčnímu nahlédnutí po předchozí domluvě zkousky@efpa.cz na adrese EFPA ČR Lidická 1, Praha 5.

Kolik stojí opravný termín?

Odpověď x

U zkoušek pro investiční poradenství IP-KI není nárok na snížený poplatek za opakovanou zkoušku. Za opakovanou zkoušku je tedy nutné uhradit plnou cenu, tj. 2.000 Kč bez DPH.

Pokud jste napoprvé neuspěli, doporučujeme využít e-learningový přípravný kurz, ve kterém najdete cvičné testy s možností neomezeného opakování.

Kdy si nejpozději mohu změnit vybraný termín mé zkoušky, aby mi nebyl účtován storno poplatek?

Odpověď x

V případě, že se zákazník nahlásí na konkrétní termín zkoušky, je oprávněn odhlásit svoji účast na tomto termínu prostřednictvím svého uživatelského účtu na portálu, avšak to nejpozději 7 dnů před předmětným termínem konání zkoušky. Následně je mu umožněno přihlásit se na nový termín zkoušky. V případě, že se vůbec či řádně a včas neodhlásí, zaniká mu nárok na účast na zkoušce, produkt se ze strany prodávajícího bere jako řádně a včas dodaný. Zákazník je však povinen vykonat zkoušku nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy si produkt prostřednictvím portálu zakoupil. V případě, že tento termín nebude dodržen, produkt se ze strany prodávajícího bere jako řádně a včas dodaný.

Napište námKontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 | Vedení EFPA: +420 222 365 416
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Krakovská 1366/25,
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace