Zkouška EFP – European Financial Planner

EFP (European Financial Planner) je nejprestižnější finančně-poradenský profesní titul, který EFPA EUROPE poskytuje

Pro koho je tato zkouška vhodná?
  • držitele certifikátu EFA (European Financial Advisor) v min. délce 2 roky

Proč mít tuto zkoušku?

  • EFP představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování.

Varianty zkoušky a ceny

Vyberte skupinu odbornosti

Cena je uvedena bez DPH 21 %. EFPA Česká republika je plátcem DPH. Cena a podmínky využití služby jsou stanoveny v souladu se Zkušebním řádem akreditovaným Českou národní bankou a obchodními podmínkami portálu efpa.cz.

Termíny

Načítám

Další termíny prozatím nejsou vypsány.

Potřebujete pomoc s objednávkou? Kontaktujte zákaznickou podporu: helpdesk@efpa.cz, tel. 246 056 100.

Informace o zkoušce

Průběh zkoušky

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFP probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky. Zkouška probíhá písemnou a ústní formou. Písemná forma představuje 90 minutový písemný test.

Písemný test obsahuje:

  • 30 otázek zaměřených na znalosti (znalostní otázky),
  • 20 otázek analyticko-aplikačních.

V případě úspěšně zvládnuté písemné části následuje ústní část certifikační zkoušky před komisí, která je vedena ve formě rozpravy nad praktickým problémem z oblasti firemních financí.

Případová studie obsahuje jednak otázky s jednoznačnými odpověďmi a dále i otázky, na které se může doptávat zkušební komise při ústní obhajobě.

Na zpracování případové studie bude 180 minut čistého času.

Časový plán zkoušky

  • 08:30 – 09:00 – prezence účastníků
  • 09:00 – 10:30 – písemný test
  • 10:30 – 12:00 – vyhodnocení výsledků písemné části testu
  • 12:00 – 15:00 – zpravování případové studie
  • 15:00 – ? - ústní obhajoba před zkušební komisí (30 minut/1 účastníka)
  • vyhlášení výsledků

Další zkoušky

Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru
Nový zákon o spotřebitelském úvěru definuje povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Odbornost lze prokázat podle zákona pouze odbornou zkouškou u akreditované osoby. Zákon vstupuje v účinnost k 1.12.2016, zkoušku je třeba vykonat do 24 měsíců.
Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (od 2018)
Nové odborné zkoušky jsou definovány novelou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a Vyhláškou č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu.
Zkouška pro penzijní produkty
Aktuální akreditovaná zkouška odborné způsobilosti pro distribuci produktů III. pilíře (doplňkové penzijní spoření). Složením této akreditované profesní zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost dle Zákona 427/2011Sb.
Zkouška EFP – European Financial Planner
EFP (European Financial Planner) je nejprestižnější finančně-poradenský profesní titul, který EFPA EUROPE poskytuje
Zkouška PFP – Poradce finančního plánování
PFP (Poradce finančního plánování) je certifikát, který přímo navazuje na zákonem dané sektorové zkoušky a stává se předstupněm pro zkoušku EFA
Zkouška EFA - European Financial Advisor
EFA (European Financial Advisor) je prestižní evropský certifikát ve finančním poradenství, představuje střední úroveň kompetencí finančního poradce. Přihlašte se na zkoušku a zvyšte svoji cenu na poradenském trhu!

Napište námKontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 (8:30 - 17:00)
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8
Czech Republic

Tento web používá soubory cookies. Cookies nám pomáhají analyzovat návštěvnost a přizpůsobovat naše služby vašim potřebám. Prohlížením tohoto webu dáváte souhlas s jejich využíváním. Další informace