26. 7. 2021: Vážení účastníci prezenčních zkoušek. V souladu s vyjádřením MZdr ČR se opět upravují požadavky na účast na veřejných termínech zkoušek: již není možné využít samotestů či testování v zaměstnání/škole. Více v aktualitách. Tým EFPA ČR
titulní obrázek

Zkouška EFP – European Financial Planner

EFP (European Financial Planner) je nejprestižnější finančně-poradenský profesní titul, který EFPA EUROPE poskytuje.

Nejbližší termíny zkoušky

15.9.2021 09:00
Praha 8
11 z 12
24.11.2021 09:00
Praha 8
9 z 12

Pro koho je tato zkouška vhodná?

 • držitele certifikátu EFA (European Financial Advisor) v min. délce 2 roky

Proč mít tuto zkoušku?

 • EFP představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování.

Obsah a témata certifikační zkoušky

I. Moduly prohlubující certifikaci EFA

 • Investiční nástroje
 • Kolektivní investování
 • Portfolio management
 • Private Equity
 • Nemovitosti
 • Financování
 • Daňová problematika
 • Regulace, Legislativa a etika

II. Moduly rozšiřující certifikaci EFA

 • Majetkové plánování
 • Poradenství pro rodinné firmy
 • Finanční plánování
 • Behaviorální finance
 • Wealth Management
 • Svěřenská správa
 • Finanční plánování pro podnikatele

Pravidla a podmínky ke zkoušce

 • min. SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
 • min. 2 roky držitelství certifikačního titulu EFA a 2 roky praxe nebo - min. 2 roky držitel, certifikačního titulu EFA, 1 rok praxe a úspěšně ukončení přípravný kurz EFP,
 • čistý Rejstřík trestů,
 • předem uhrazený poplatek za zkoušku.

Průběh zkoušky

Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFP probíhá prezenčně v předem vypsaných termínech za dohledu jmenované zkušební komise.

Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na stránkách EFPA ČR, a to včetně informace o místu konání a přesném času zahájení zkoušky. Zkouška probíhá písemnou a ústní formou. Písemná forma představuje 90 minutový písemný test.

Písemný test obsahuje:

 • 30 otázek zaměřených na znalosti (znalostní otázky),
 • 20 otázek analyticko-aplikačních.

V případě úspěšně zvládnuté písemné části následuje ústní část certifikační zkoušky před komisí, která je vedena ve formě rozpravy nad praktickým problémem z oblasti firemních financí.

Případová studie obsahuje jednak otázky s jednoznačnými odpověďmi a dále i otázky, na které se může doptávat zkušební komise při ústní obhajobě.

Na zpracování případové studie bude 180 minut čistého času.


Časový plán zkoušky

 • 08:30 – 09:00 – prezence účastníků
 • 09:00 – 10:30 – písemný test
 • 10:30 – 12:00 – vyhodnocení výsledků písemné části testu
 • 12:00 – 15:00 – zpracování případové studie
 • 15:00 – ? - ústní obhajoba před zkušební komisí (30 minut/1 účastník)
 • vyhlášení výsledků