STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
Certifikáty
PFP-ELE TE - Komplet (PFP-ELE-20200035)
PFP-ELE-20200035
ZDPZ_ČP - Základní kurz k zákonu o distribuci pojištění a zajištění
ZDPZ-CP-01441
PFP - Poradce finančního plánování
20200083
ZDPZ_KAT-9 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. IX - Souhrnná zkouška na pojištění
ZDPZ-IX-2021-01658
ZPKT_OCP - Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Souhrná zkouška)
ZPKT/OCP-2021-00892
Mobilní telefon +420 606 085 237

Kontaktujte mě