Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2017/€FA™ - 377
ZPKT_IZ - Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Investiční zprostředkovatel)
ZPKT/IZ-2018-00110
Penze - Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
201815663
ZDPZ_KAT-7 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VII - Živ. poj. a neživ. obč. poj.
ZDPZ-VII-2020-00529
NV-EFA-KOMPLET - Následné vzdělávání EFA - komplet
NV-EFA-KOMPLET/2020- 725
Datum narození 13. 11. 1968
Místo narození Polička

Kontaktujte mě