Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2016/€FA™ - 327
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2017-02674
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20171966
ZDPZ_ČP - Základní kurz k zákonu o distribuci pojištění a zajištění
ZDPZ-CP-00673

Kontaktujte mě