Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2015/€FA™ - 215
NV-EFA-KOMPLET - Následné vzdělávání EFA - komplet
NV-EFA-KOMPLET/2020- 384
Společnost Kýjonka.Finance
Mobilní telefon +420 739 611 045
Adresa
Cacardov 890
Dolní Bojanovice
69617
Profil na LinkedIn https://cz.linkedin.com/pub/martin-kýjonka/25/548/909

Kontaktujte mě