Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2015/€FA™ - 211
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2017-02883
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20171264
Společnost Finally Life Management s. r. o.
Adresa
Jungmannova 30/21
Praha 1
11000
Motto naší společnosti zní: "Společně vytváříme svět, ve kterém chceme žít". Za mě to plně vystihuje mé každodenní konání v práci i v osobním životě. Svým klientům pomáhám definovat jejich životní cíle, které pak společně realizujeme. Největší odměnou je pro mne ocenění v podobě vzájemné úcty a dlouhodobé spolupráce.

Kontaktujte mě